astrologiforum.egetforum.se
https://astrologiforum.egetforum.se/

Allmänt om transiter
https://astrologiforum.egetforum.se/allmant-om-transiter-t452.html
Sida 1 av 1

Författare:  Mats i det blå [ mån jan 14, 2013 5:03 pm ]
Inläggsrubrik:  Allmänt om transiter

Födelsehoroskopet står i en kontinuerlig och levande dynamisk relation till planeternas fortsatta rörelser längs Zodiaken. De olika planeterna på himlen sägs transitera (passera förbi) födelsehoroskopets planetpositioner. Så transiterar t.ex. Solen varje år vår natala Sol på vår födelsedag!

På grund av sina olika avstånd till Solen färdas planeterna olika fort genom Zodiaken. De inre planeterna rör sig snabbast tillsammans med Solen runt Zodiaken medan de yttre tar många år på sig att färdas Zodiaken runt:

Jupiter 12 år, Saturnus 29-30 år,
Uranus 84 år, Neptunus 164-165 år,
Pluto 248 år.

När de inre planeterna transiterar födelsehoroskopets planeter går det på bara några dagar medan de yttre planeternas transiter tar månader eller år.

En transit innebär att en aktuell planetposition på himlen bildar en aspekt till en planet eller annan punkt i födelsehoroskopet. Transitaspekten kan vara vilken som helst av de olika aspekterna, t.ex. en konjunktion, opposition, trigon eller kvadratur. På så vis fortgår en ständig dynamisk interaktion mellan födelsehoroskopets ”frusna” planetpositioner och planeternas fortsatta rörelser genom Zodiaken.

En transit kan upplevas mycket olika beroende på vilka planeter som är inblandade och i vilka tecken och hus de befinner sig. De transiterande planeterna visar på dynamiska skeenden i vårt liv, vad som sker i relation till våra medfödda förutsättningar, så som de anges i vårt födelsehoroskop.

Transiter kan åskådliggöras grafiskt genom att en yttre ring med de aktuella planetpositionerna läggs utanför födelsehoroskopets ring. I flera av de exempelhoroskop jag presenterar visar jag på transiterande planeter.

Ett väldigt tydligt - och dramatiskt - exempel är Palmemordets transiter i förhållande till Olof Palmes födelsehoroskop:

Bild

Inre ring: Olof Palmes födelsehoroskop. Yttre ring: Mordet på Palme


I skottögonblicket befinner sig - transiterar - Mars i Skytten (själva skottet) exakt på Palmes natala Ascendent, dvs. hans person, hans kropp! Tydligare kan det inte åskådliggöras. (Detta betyder naturligtvis inte att Mars på Ascendenten – vilket vi alla upplever ungefär vartannat år – alltid innebär att vi skjuts ihjäl på öppen gata! Men i Olof Palmes fall medverkar den här transiten till att visa på det dramatiska mordet.)

Vid transiter medger man vanligen en mindre orb (tillåten avvikelse från den exakta aspekten) än vid de vanliga aspekterna i horoskopet. Förutom transitaspekter till födelsehoroskopets planeter är det också intressant och givande att studera hur de transiterande planeterna vandrar genom födelsehoroskopets hus. De yttre planeterna rör sig mycket långsamt och speglar olika perioder av förändring i vårt liv.

Jupiter för med sig optimism och framgång, Saturnus påminner oss om ansvar och förpliktelser, Uranus vänder (kanske) upp och ner på vårt liv, medan Neptunus låter oss drömma och ”lyfta” från vardagen. Pluto, som vandrar allra långsammast, kommer med de mest genomgripande förändringarna och de djupa transformationer vi genomgår i vårt liv.


Mats i det blå

Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/