Aktuellt datum och tid: ons jan 20, 2021 12:51 pm

 Sida 1 av 1 [ 3 inlägg ] 
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Ännu nyare inriktning
InläggPostat: mån jun 15, 2015 1:48 pm 
Site Admin
Användarvisningsbild

Blev medlem: mån aug 28, 2006 12:36 pm
Inlägg: 827
Ort: Sverige
Det här med att studera zodiaken tycks vara ett område som kan ta tvära vändningar! Under de senaste två åren har jag brottats med att försöka förstå den sideriska (stjärnhimmelsrelaterade) zodiaken – vad den är, hur den har uppkommit och hur den förhåller sig till den tropiska (årstidsrelaterade) zodiaken. Efter att ha provat olika hypoteser och försökt sätta mig in i den esoteriska verklighet som eventuellt kan ligga bakom den sideriska zodiaken, så blir jag mer och mer benägen att lyfta fram den hypotes som jag redogjorde för i ett inlägg här för lite drygt ett år sedan. Jag citerar direkt från det inlägget:

Det finns utan tvekan mer frågetecken och oklarheter kring den sideriska, stjärnhimmelsrelaterade zodiaken än den tropiska, årstidsrelaterade som vanligen används i västerländsk astrologi. Den senare är närmast rationellt begriplig vid en jämförelse. En djupare förståelse av den sideriska zodiaken kräver ett mer mystiskt, esoteriskt förhållningssätt. Det gick så långt att jag nästan kom i tvivel om att den sideriska zodiaken överhuvudtaget har någon giltighet. Ett sätt att förklara zodiakens uppkomst i det mänskliga medvetandet är ju att se tillbaka på den period då de båda zodiakerna sammanföll (vid inledningen av ”Fiskarnas tidsålder” då vårdagjämningspunkten befann sig exakt vid 0° sideriska Väduren). Då fanns bara en zodiak, men med två sidor, en siderisk (relationen till stjärnhimlen) och en tropisk (relationen till årets gång och de olika årstiderna). Det är lätt att föreställa sig att årstidssymboliken då färgade av sig också på stjärnbildernas symbolik. När sedan den tropiska delen - till följd av vårdagjämningspunktens långsamma vandring bakåt genom de tolv stjärnbilderna - lösgjorde sig från den sideriska delen (knuten till själva stjärnbilderna), då kan man också föreställa sig att endast den tropiska zodiaken fortsatte vara giltig (med sin årstidssymbolik) medan den sideriska delen lämnades kvar som en relik eller ”spökzodiak”.

(Citerat från: ny-inriktning-t515.html)

Detta var en av mina hypoteser för ett år sedan – och den jag egentligen redan då tyckte var den mest naturliga och rationellt begripliga. Ändå ville jag pröva den motsatta hypotesen, att det bör finnas en mystisk, esoterisk förklaring till den sideriska zodiaken med sina ledsagande ”stjärnbilder” på himlen. Det jag därför kom att undersöka – dock utan att redovisa det här på det ”sideriska forumet” – var en siderisk astrologi som är nära knuten till Rudolt Steiner och antroposofin och som framför allt har presenterats av antroposofen och sideriska astrologen Robert Powell i det han kallar för ”hermetisk astrologi”. Med stor iver gav jag mig i kast med att försöka tillgodogöra mig hans system. Powell har skrivit en doktorsavhandling i astronomi om zodiakens historia. Där vill han påvisa att man redan i Babylonien hade en siderisk zodiak med tolv tecken om 30° vardera och löst knutna till himmelens stjärnbilder (som ju dock är av grekiskt ursprung). Powell menar att detta är den enda sanna zodiaken och att den i västerlandet mer använda tropiska zodiaken är ett misstag.

Genom omständliga och ofta tröttsamma utläggningar driver han sin tes inte utan vissa fanatiska inslag (som det tyvärr så ofta blir fråga om i de här diskussionerna om vilken zodiak som är ”den rätta”). Samtidigt har hans form av astrologi en starkt religiös och biblisk inriktning, där han ställer sideriska horoskop för olika bibliska personer och händelser. Om han lyckas övertyga med detta eller inte blir mest en fråga om tro. Han menar vidare att den sideriska zodiaken i mystisk-esoterisk mening är en del av skapelsen och att den är strukturerad på så vis att stjärnorna Aldebaran (sideriska 15° Oxen i Powells ”babyloniska zodiak”) och Antares i sideriska Skorpionen bildar ett stort kors tvärs över himlavalvet tillsammans med stjärnorna Regulus i sideriska Lejonet och Fomalhaut i sideriska Vattumannen – ett kors som hänvisas till på flera ställen i Bibeln. Mycket av hans astrologiska idéer handlar om olika karmiska relationer avseende reinkarnerande personer (såväl bibliska som historiska), där han bygger vidare på Rudolf Steiners antroposofiska idéer. Eftersom allt detta kräver tilltro till en massa osäkra påståenden och dessutom en bokstavlig-historisk bibeltro, så insåg jag snart att det här var en återvändsgränd för min del.

Fri från Powells ofta dogmatiska och omständliga resonemang kändes det extra uppfriskande att på nytt få börja ”tänka själv” igen! Frågan var, hur har zodiaken växt fram i människans medvetande och vilken zodiak är den äkta och riktiga? Att den tropiska zodiaken är väl beprövad i modern astrologi och i mitt eget astrologiutövande har visat sig stämma in oerhört väl, är jag helt på det klara med. Så det är inte på grund av någon slags besvikelse över den tropiska zodiaken som jag intresserar mig för den sideriska. Det är mer att jag vill veta hur saker och ting egentligen förhåller sig , vad som är äkta och riktigt och vad som inte är det.

Någon motsvarande övertygelse när det gäller den ”sideriska zodiaken” har jag inte och jag börjar alltmer luta åt att den enda äkta och riktiga och även ursprungliga zodiaken är den tropiska, som är förankrad i årets gång med dess dagjämningspunkter och sommar- och vintersolstånd. Men det hela är komplicerat – det finns ändå trots allt ett samband med stjärnhimlen och himlens stjärnbilder (om inte annat så ett historiskt samband från den tid då stjärnbilderna skapades i anknytning till årets gång).

I indisk astrologi har man länge använt en ”siderisk zodiak” med tolv tecken (enligt grekisk modell) löst knutna till himlens (likaså grekiska) stjärnbilder. Det grekiska (och babyloniska) inflytandet på den här traditionella formen av indisk (eller ”vedisk”) astrologi är mycket tydligt. Men det finns en annan och mer ursprunglig ”indisk stjärnhimmel” som besår av 27 månhus (sanskrit: nakshatra), vilka Månen vandrar genom under loppet av en ”månad”. I den indiska astrologin har de här 27 sideriska månhusen (lunar mansions) införlivats med den importerade grekisk-babyloniska zodiaken, som i antiken var både tropisk och siderisk till sin natur. I praktiken kom man i Indien att använda den importerade zodiaken som en ”siderisk zodiak” tillsammans med de ursprungliga 27 månhusen.

Men – och detta är vad som nu tycks komma att vända upp och ned på allting! - en ”siderisk zodiak” är INTE vad som omtalas i den äldre indiska astrologiska litteraturen! Där definieras zodiaken som tropisk och knuten till årets gång och inte till stjärnorna på himlen, något som indiska astrologer tycks ha blundat för under många hundra år! Indiska astrologer har de senaste 1500 åren följt en tradition med en fortsatt ”siderisk zodiak” trots att de enligt den egna klassiska litteraturen ”borde” ha använt en tropisk zodiak. Traditionens makt är stor i den indiska kulturen.

Ett litet men växande antal astrologer har upptäckt det här flagranta misstaget och använder nu med stor framgång en tropisk zodiak tillsammans med de sideriska månhusen. Därmed har också mitt intresse för den indiska astrologin ökat och den ”nya vändning” som det här ”sideriska forumet” - detta formidabla enmansforum :-) - från och med nu tar, är studiet av en ny form av TROPISK-SIDERISK INDISK (ELLER ”VEDISK”) ASTROLOGI.

Benämningen ”vedisk” har länge använts av moderna såväl indiska som västerländska astrologer om den indiska astrologin, trots att inte mycket av den går tillbaka till den ”vediska tiden”. Det som nämns i Vedaskrifterna är de sideriska månhusen och årets gång i relation till dessa. Allt annat i den s.k. ”vediska astrologin” är av senare datum och till stor del importerat från det antika Grekland-Babylonien. Först nu, med en tropisk-siderisk indisk astrologi, där den s.k. ”sideriska zodiaken” lyfts ut, kanske benämningen ”vedisk astrologi” äntligen får ett visst berättigande. De sideriska månhusen är ju av vediskt ursprung och årets gång (den tropiska zodiaken) är en universell företeelse som hör till alla kulturer.

En viktig sak i månhusastrologin är hur de 27 månhusen är förankrade i den kosmiska helheten, var de börjar och varför. Där finns olika mer eller mindre osäkra och famlande försök att fastslå detta, där man sökt knyta månhusen till stjärnhimlen på varierande sätt. Enligt min mening är det enda logiska att månhuset Mula, för närvarande motsvarande slutet av tropiska Skytten och början av tropiska Stenbocken, och med betydelsen ”rot, källa, början, ursprung”, knyts till Galaxens centrum (för närvarande ca 27° tropiska Skytten) på så vis att Galaxcentrum (roten, källan, ursprunget) befinner sig exakt i mitten av det här månhuset (6°40' Mula). Skillnaden mot de olika nuvarande systemen (Lahiri, Fagan-Allen, etc) blir inte särskilt stor, endast några grader, men genom den här justeringen ges sekvensen av månhus en närmast självklar logisk och central förankring och vi får ett fulländat tropiskt-sideriskt system!


Mats i det blå_________________
Det finns en sång i allting
Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Re: Ännu nyare inriktning
InläggPostat: mån jun 15, 2015 9:22 pm 
Site Admin
Användarvisningsbild

Blev medlem: mån aug 28, 2006 12:36 pm
Inlägg: 827
Ort: Sverige
Som komplement till ovanstående resonemang kring den indiska astrologin följer här en förteckning över några astrologer som arbetar enligt den nya ”upptäckten” att även den indiska zodiaken bör vara tropisk, alltså relaterad till året och årstiderna, och inte siderisk (relaterad till stjärnhimlen). Jag nämner också några av deras webbsidor och böcker i det här ämnet. Ett lämpligt namn på den nya inriktningen av indisk astrologi skulle kunna vara ”tropisk-siderisk vedisk astrologi” (där det tropiska representeras av zodiaken och det sideriska av månhusen).


Några företrädare för den nya inriktningen av indisk astrologi är:


Ernst Wilhelm

Webbsidor:
https://www.vedic-astrology.net/
http://tropical-vedic-astrology.net/

Forum:
http://tropical-vedic-astrology.net/forum/


Michael Reed

Webbsida:
http://authenticastrology.com/


Vic diCara (Vraja Kishor)

Webbsida:
http://vicdicara.com/

Bok:
”27 Stars, 27 Gods - The Astrological Mythology of Ancient India”


Ryan Kurczak

Webbsida:
https://ashevillevedicastrology.wordpress.com/


Laura Barat

Webbsida:
http://laurabarat.org/blog1/Mats i det blå_________________
Det finns en sång i allting
Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Re: Ännu nyare inriktning
InläggPostat: tis jun 16, 2015 2:11 pm 
Site Admin
Användarvisningsbild

Blev medlem: mån aug 28, 2006 12:36 pm
Inlägg: 827
Ort: Sverige
Här följer ytterligare en komplettering av resonemanget kring den indiska astrologin och zodiaken.


Att hela idén med en siderisk zodiak är felaktig framgår tydligt av det enkla faktum att stjärnhimlen inte relaterar till ekliptikan/zodiaken utan till himmelsekvatorn.

Hur kommer det sig?

Ekliptikan/zodiaken är Solens och de andra planeternas skenbara väg över himlen men relaterar inte till den bakomliggande stjärnhimlen. Zodiaken visar det växlande förhållandet mellan Solen och Jorden under årets gång, då Solen ser ut att färdas ett varv genom ekliptikan/zodiaken. Stjärnhimlen, däremot, rör sig under loppet av varje dygn skenbart ett varv kring Jordens axel, som bildar rät vinkel till ekvatorplanet och himmelsekvatorn (Jordens ekvator utprojicerad på himlavalvet). I själva verket är det naturligtvis Jorden själv som roterar kring sin egen axel. Men den skenbara rörelsen hos stjärnhimlen har astrologisk betydelse och betydelse för vår upplevelse. Stjärnorna rör sig alltså längs himmelsekvatorn (som är vinkelrät i förhållande till Jordens axel) och inte längs ekliptikan/zodiaken, som bildar en 23,5 graders vinkel i förhållande till himmelsekvatorn.

Härav framgår på ett enkelt och tydligt sätt att zodiaken inte är siderisk (relaterad till stjärnhimlen) men att himmelsekvatorn är det. Stjärnorna (och de indiska ”månhusen”) kretsar – eller ser ut att kretsa – runt Jordens ekvator. Vi ser alltså att två av Jordens egna rörelser – det årliga kretsandet kring Solen och det dagliga roterandet kring den egna axeln – bestämmer dels den tropiska (årstidsrelaterade) zodiaken och dels den sideriska (stjärnhimmelsrelaterade) himlacirkeln av ”månhus” (lunar mansions, nakshatras). Den s.k. ”sideriska zodiaken” passar inte in i det här mönstret och föreställningen om den baseras på en olycklig sammanblandning med den tropiska zodiaken och okunnighet om den 26000 år långa precessionscykeln, som medför att våra årstider mycket långsamt förskjuts i förhållande till stjärnhimlen. Det finns helt enkelt ingen ”siderisk” zodiak/ekliptika!

Himlacirkeln med de 27 månhusen visar istället astrologiskt på Jordens relation till stjärnorna. Nattetid kan Månen ses vandra genom de olika ”månhusen”, ett nytt hus varje natt, samtidigt som den växlar fas genom sitt förhållande till Jorden och Solen. Härigenom väver Månen, Jordens ständiga följeslagare, samman Himlen och Jorden. I astrologisk mening tar Månen emot växlande inflytanden från de olika sideriska månhusen och överför dem till den jordiska sfären där den verkar genom de olika zodiaktecknen, relaterade till våra årstider. Vi får ett integrerat sideriskt-tropiskt helhetssystem.


Mats i det blå_________________
Det finns en sång i allting
Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 


Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
 Sida 1 av 1 [ 3 inlägg ] 


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Hoppa till:  

cron