astrologiforum.egetforum.se
https://astrologiforum.egetforum.se/

Karl XII
https://astrologiforum.egetforum.se/karl-xii-t414.html
Sida 1 av 1

Författare:  Mats i det blå [ sön jun 24, 2012 12:36 pm ]
Inläggsrubrik:  Karl XII

Hej och välkommen till den här månadens första profil!

Hjälte eller skurk? Meningarna har varit många om den legendomspunne ”krigarkungen” Karl XII. Redan vid femton år besteg han tronen som ”envålds, allom bjudande och rådande konung” i det stormaktsvälde som han fått ärva och som sträckte sig från Lappland i norr till Pommern i söder, från Karelen i öster till Bremen i väster.


Bild

David von Kraffts målning "Karl XII"


Prins Karl föddes i Stockholm den 17 juni 1682 enligt den gamla julianska kalendern som var i bruk på 1600-talet. I vår nuvarande gregorianska kalender motsvarar det den 27 juni 1682.

Karl XII:s fullständiga titel var: Carl med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, Storfurste till Finland, Hertig uti Skåne, Estland, Livland, Karelen, Bremen, Verden, Stettin, Pommern, Kassuben och Venden, Furste till Rügen, Herre över Ingermanland och Wismar, så och Pfalzgreve vid Rhen, i Bayern, samt till Jülich, Kleve och Berg Hertig. Greve till Valdens, Spanheim, Mark och Ravensburg och Herre till Ravenstein.

Den unge prins Karl var ett begåvat barn och fick en gedigen utbildning. Han lärde sig latin, tyska och franska, teologi, matematik och krigskonst. Till den unge prinsens fostran hörde också god fysisk träning. Förhållandet till föräldrarna, kung Karl XI och drottning Ulrika Eleonora, var gott. Därför var det också ett hårt slag när de båda gick bort medan Karl ännu var helt ung, modern då han var elva år, fadern då han var fjorton.

Faderns död medförde att prins Karl kom att krönas till kung redan vid femton års ålder. Vid kröningen den 14 december 1697 i Stockholms Storkyrka betonade han sin ställning som enväldig kung genom att själv sätta kronan på sitt huvud.

Den unge kungen fann snart sitt stora rike hotat. Danmark och Sachsen-Polen hade gått samman med Ryssland för att angripa delar av den svenska stormakten. Snart var kung Karl involverad i en omfattande krigföring som skulle komma att uppta resten av hans liv. Till en början kunde han glädja sig åt snabba och storslagna segrar. Men när han sedan riktade in sig på ett avgörande slag mot Ryssland började motgångarna hopa sig för den svenska krigsmakten. Efter det katastrofala nederlaget vid Poltava sökte sig Karl XII med en liten spillra av sin armé till Bender i det Ottomanska riket där han blev kvar i flera år. Efter att sedan under äventyrliga förhållanden ha återvänt till Sverige var kungen snart åter inblandad i ett fälttåg, nu mot Norge, där en kula i huvudet satte stopp för hans vidare framfart.


Bild

Gustaf Cederströms målning "Karl XII:s likfärd"


Uppfattningarna om Karl XII har växlat genom åren, från den positiva bilden av det militära geniet och kämpen som alltid stred i främsta ledet tillsammans med sina soldater till den negativa bilden av krigshetsaren som känslokallt lät sina soldater lida och som orsakade det svenska stormaktsväldets fall.

Kanske hans födelsehoroskop kan kasta något ljus över frågan hurdan han var som person?

Födelsetiden är väl dokumenterad i faderns, Karl XI:s, almanacka: "Den 17, som war om Lögerdags mårgånen klåkan tree fierdingar på sju, blefw min Gemåål förlossat och födhe en son, Gudh ware dher före evinnerligen tak och låft..." (Bengt Liljegren: "Karl XII - En biografi", s. 391).

Det ålderdomliga uttrycket "tree fierdingar på sju" ska tolkas som tre kvart (från sex) (in)på sju = 06:45. Det ger följande horoskop för Karl XII:


Bild

Karl XII, 17 juni 1682 OS, 06:45, Stockholm

(Källa: Karl XI:s Almanacka)


Redan en flyktig blick på horoskopet ger bilden av kungen (Ascendenten och Saturnus i Lejonet) som krigar (MC och Uranus i Väduren) för fosterlandet (Solen, Pluto, Merkurius, Venus och Jupiter i Kräftan). Av elementen dominerar eld och vatten. Kardinala kvaliteter överväger.

Att praktiskt taget all aktivitet äger rum på "övre planhalvan" med Väduren som spjutspets speglar kungens karakteristiskt "offensiva stil". Det är omvittnat hur han trots kraftig numerär underlägsenhet ständigt hyllade principen "anfall är bästa försvar". Till att börja med lyckades det men till slut så kom det att få katastrofala följder för den svenska hären. Själv befann sig denne "krigarkung" ständigt i främsta ledet där han manade på sina mannar och anbefallde stormning. En av officerarna skrev: "Det är ett underverk att denne furste undkommer, så som han utsätter sig." (Generallöjtnant Conrad Ranck).

Utan tvekan strävade kungen efter att nå resultat i den yttre verkligheten och sätta sin prägel på världen, vilket speglas av den dominerande södra hemisfären i horoskopet. Även den östra hemisfären dominerar kraftigt över den västra och visar på kungens vilja att gå sin egen väg och att inte låta något stå i vägen.

Hur var han då som människa, denne legendariske krigarkung? Husens teckentillhörighet beskriver honom ganska väl.

Första huset i Lejonet visar förstås på den enväldige kungen och på den särskilda karisma han utstrålade enligt många vittnesmål. En lustighet är att prins Karl redan som sexåring skrev i sin dagbok: "Man skall vara barsk mot sina fiender, som ett lejon...". Karl XII har även kallats ”Lejonet i Bender” och ”Nordens lejon”.

Också andra huset är i Lejonets tecken. Kungen var känd för att vara generös och ibland rent slösaktig med statens penningar.

Tredje huset är i Jungfrun. Karl kunde vara mycket precis i sin kommunikation och var känd för sina lakoniska uttalanden, t.ex: "Sådan är min vilja. Och därvid blir det."

På fjärde husspetsen har vi Vågen. Prins Karl växte upp i en harmonisk omgivning. Föräldrarna, Karl XI och Ulrika Eleonora, var fästa vid varandra och vid barnen och familjebanden var starka. Men uppväxten kom också att präglas av sorg, då båda föräldrarna gick bort medan prinsen ännu var helt ung. (Fjärdehusstyraren Venus är i kvadratur till Uranus och Kiron i Väduren i det tionde huset).

Femte huset i Skytten visar på kungens omvittnade äventyrlighet och våghalsighet.

Att Stenbocken är på den sjätte husspetsen stämmer väl med hans välorganiserade, disciplinerade och målmedvetna rutiner.

Sjunde och åttonde husen är i Vattumannen och får väl sägas spegla Karls frihetsbehov i förhållande till andra. Någon kvinna hade han aldrig. "Jag lärer bliva vigder vid soldathopen i lust och nöd att leva och dö", anförtrodde han i brev till sin syster, Ulrika Eleonora d.y.

Nionde huset är i Fiskarna och hyser Karls Måne, som bildar en trigon till Merkurius, Venus och Jupiter i Kräftan i det tolfte huset och en kvadratur till Mars i Tvillingarna i det elfte. Det här visar på en mer känslig och återhållen sida hos kungen, liksom även hans stora kärlek till modern. Det speglar också hans redan i barndomen grundlagda religiositet. Han fick tidigt lära sig att kungen styrde med Guds nåde och endast var ansvarig inför Gud. Karl XII:s politiska syn kom att präglas av en religiöst färgad moralism och antyds genom det Mån-styrda tolfte huset med Merkurius, Venus och Jupiter i trigon till Månen i det nionde huset. Det var i armén (som här kan associeras med tolfte huset) i striden för nationen (Kräftan) som hela hans vuxna liv kom att utspelas.

Månen i nionde huset antyder också något av Karl XII:s långa utlandsvistelse. Han tillbringade över femton år av sitt vuxna liv i främmande land, under de utdragna fälttågen i Baltikum, Polen och Ryssland och sedan under vistelsen i Turkiet efter nederlaget vid Poltava.

Tionde huset i Väduren ger, som sagt, bilden av den framstående krigarkungen. Det visar också på ambition, ledarskap, initiativ, självständighet och idérikedom, vilket allt kännetecknade Karl XII.

Elfte huset i Tvillingarna speglar vänskapens betydelse i kungens liv. Han kunde vara tillknäppt och tystlåten i offentliga sammanhang (Merkurius i kvadratur till MC) men i informella sällskap levde han upp och var "glad och hänförd". Den franske ambassadören i Stockholm rapporterade om den ännu unge Karl: "Privat är han glad och hänförd till övermått. Han slår en, rycker peruken av en annan." Det burdusa skämtlynnet får tillskrivas Mars i Tvillingarna i det elfte huset. Solen i vid konjunktion med Pluto i Kräftan i samma hus visar också på något av intensiteten i Karls vänskapsförhållanden. Det visar även på hans mer privata drömmar och visioner, sådant han bara anförtrodde dem som stod honom allra närmast.

Tolfte huset i Kräftan speglar slutligen hans liv i armén i den självuppoffrande tjänsten för nationen. Det var också där, under det sista av de många fälttågen, som han till slut mötte sitt öde i form av en kula genom huvudet.

Kan horoskopet säga något om Karl XII:s död? Det har ju länge spekulerats i om det var en fiendekula eller ett skott från den egna sidan som släckte ut hans liv.

Om fjärde huset kan sägas representera slutskedet i livet, så ser vi att fjärdehusstyraren Venus är i Kräftan i det tolfte huset (nationen och armén) i kvadratur till Uranus i Väduren i det tionde huset (ett plötsligt skott mot den oskyddade kungen som just sträckt upp huvudet ur skyttegraven för att spana in fienden). Uranus styr såväl det sjunde huset (fiender) som det åttonde (död). Neptunus på den åttonde husspetsen speglar då förvirringen och oklarheten kring kungens död. Sjunde huset (Descendenten) står för öppna fiender, dvs. i det här fallet norrmännen medan tolfte huset (där fjärdehusstyraren Venus befinner sig i kvadratur till Uranus i Väduren i tionde huset) står för dolda fiender (dvs. en eventuell prickskytt från den svenska sidan).


Bild

Foto av Karl XII:s kranium (1917)


Så varifrån kom skottet? Horoskopet tycks spegla just den här osäkerheten kring kungens död (Neptunus i sjunde huset, på den åttonde husspetsen).

Eller är det någon som kan tyda varifrån skottet kom? Välkomna med synpunkter och förslag!


Här berättar Herman Lindqvist om Karl XII:s liv (i den första av sex delar):

http://www.youtube.com/watch?v=kvxzlBizbKg


Mats i det blå

Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/