Aktuellt datum och tid: ons jan 27, 2021 2:00 am

 Sida 1 av 1 [ 1 inlägg ] 
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Thor Heyerdahl
InläggPostat: tis okt 02, 2012 9:07 pm 
Site Admin
Användarvisningsbild

Blev medlem: mån aug 28, 2006 12:36 pm
Inlägg: 827
Ort: Sverige
Hej och välkommen till en ny Månadsprofil!

Thor Heyerdahl är känd världen över för sin äventyrliga Kon-Tiki-färd 1947 och sina andra märkliga och spektakulära sjöresor.

Bild

Han föddes den 6 oktober 1914 i Larvik på Oslofjordens västsida. Tidigt väcktes den unge Thors intresse för naturen och han kom senare att studera zoologi och geografi vid Oslo universitet. Parallellt med detta intresserade han sig särskilt för polynesisk kultur och historia. Vid 22 års ålder deltog han tillsammans med sin unga hustru, Liv, i en expedition till Polynesien, där han lärde sig om – och även själv praktiserade – traditionellt polynesiskt liv (beskrivet i boken Fatuhiva – Tillbaka till naturen).

Bild

Det var under den här tiden som Thor Heyerdahl fick idén till sin hypotes att söderhavsfolken, liksom öarnas flora och fauna skulle ha kommit med de naturliga östliga vindarna och strömmarna från Amerika istället för från Östasien.

Teorin mötte kompakt motstånd i den akademiska världen, där man hävdade att Amerikas indianbefolkning inte skulle ha förmått konstruera några oceangående farkoster. Det var för att bevisa motsatsen som Heyerdahl i Peru i Sydamerika lät bygga en traditionell flotte av balsaträ. Med fem medhjälpare, fyra norrmän och svensken Bengt Danielsson, gav han sig den 28 april 1947 av på den vanskliga färden med den lilla segelflotten över Stilla havets vatten. Hela äventyret dokumenterades av besättningen med en enkel filmkamerautrustning.

Bild

Efter nära 700 mils färd under 101 dagar strandade flotten slutligen på korallreven utanför en liten obebodd ö i Raroia-atollen i Tuamotu-arkipelagen, där besättningen sedan blev väl mottagen av de omgivande öarnas befolkning. Därmed hade Heyerdahl och hans besättning bevisat att det var möjligt att färdas med en traditionell farkost från Sydamerika till den polynesiska övärlden.

Senare kom han att företa flera andra färder med traditionellt byggda farkoster. Så lät han 1969 i Egypten bygga en papyrusbåt, uppkallad efter den fornegyptiska solguden Ra, i avsikt att bevisa att man i forntiden kunnat färdas över Atlanten från Afrika till Amerika. Medvetet valde han denna gång ut en besättning från sju olika länder med olika religioner och politiska synsätt – allt för att visa att det skulle vara möjligt att samarbeta och samsas ombord på en liten farkost.

Den första färden över Atlanten misslyckades dock. Efter 56 dagar och 500 mils färd tvingades man avbryta resan till följd av storm och brister i fartygskonstruktionen. Ett nytt försök gjordes efter att man byggt en ny papyrusbåt, denna gång med hjälp av indianer från Sydamerika. Med Ra II lyckades Heyerdahl med besättning ta sig från den gamla feniciska hamnstaden Safi i Marocko över Atlanten till Barbados i Västindien. Under resan samlade man in prover som visade hur illa förorenat havet var. En rapport om detta lämnades till FN. Återigen hade Heyerdahl visat att den moderna vetenskapen underskattat de traditionella farkosternas kapacitet och att färder över vida oceaner mycket väl kan ha företagits i forna tider.

Ännu en sjöresa gjordes 1978. Denna gång lät Heyerdahl i Irak bygga en traditionell vassbåt, kallad Tigris, i syfte att visa hur man i gamla tider färdats mellan Mesopotamien och Indien. Från floden Tigris färdades Heyerdahl och hans besättning genom Persiska viken och österut till Indusdeltat i nuvarande Pakistan. Efter hela fem månader till sjöss avbröts sedan återresan som skulle gått genom Röda havet, till följd av de krig som pågick där. I en stilla protest mot krigen beslutade Heyerdahl sätta eld på vassbåten Tigris sedan man anlänt till en hamn i det lilla neutrala afrikanska landet Djibouti, mellan Somalien och Etiopien, den enda hamn de under de pågående krigen tilläts gå in i. Vassbåten Tigris hade ändå bevisat att forntida sjöförbindelser mellan Mesopotamien och Indien varit fullt möjliga.

Bild
Vassbåten Tigris färd

Thor Heyerdahls idéer och hypoteser möttes likväl med stort motstånd från den etablerade vetenskapen. Inte minst gällde det hans sista stora projekt, kallat ”Jakten på Odin”, där han, nu i övre åttioårsåldern, sökte bevisa att de asatroende skandinaverna härstammade från platser i Azerbadjan och Ryssland invid Kaspiska havet. Hans metoder och resonemang godtogs inte av den akademiska världen utan betraktades som ren pseudovetenskap.

Thor Heyerdahl får ses som en fristående ”utforskare” och äventyrare utanför den etablerade forskningen och vetenskapen. Sina idéer och resultat, som han har presenterat i en rad uppmärksammade och populära böcker, har han envist hållt fast vid trots att etablerad vetenskap som regel visat på motsatsen. Värdet av hans utforskningar är ändå stort. Genom att utmana vetenskapen har han kunnat visa på andra, alternativa möjligheter än de allmänt vedertagna. Och någon kärna av sanning ligger det säkert i flera av hans hypoteser. Utan tvekan har forntida kulturella kontakter varit möjliga mellan Amerika och Oceanien, liksom även mellan Nordafrika och Amerika och mellan Mesopotamien/Egypten och Indien. När det gäller de traditionella farkosternas kapacitet och sjövärdighet har han definitivt visat att vetenskapen haft fel.

Heyerdahl var gift flera gånger och hade flera barn i de olika äktenskapen. Han dog i Italien år 2002 vid 87 års ålder.

Födelsehoroskopet ser ut så här:

Bild

Thor Heyerdahl, 6 oktober 1914, 16:40, Larvik, Norge

(Källa: Astro DataBank)


Framträdande tecken är Vattumannen (med Ascendenten och Jupiter och Uranus i det tolfte huset), Skorpionen (med Merkurius och Mars nära den åttonde husspetsen och Venus i det åttonde huset), Vågen (med Solen i det sjunde huset), Oxen (med Månen på den andra husspetsen) och Skytten (med MC och de nionde/tionde husen).

Med ens har vi bilden av den okonventionelle (Vattumannen) upptäckaren (Skytten) med ett utforskande sinnelag (Skorpionen) och bestämda idéer (Oxen). Skytten står för upptäcktsresor och ett vidgande av vyerna och lämpligt nog har Thor Heyerdahl sin MC (livsmål, strävanden, karriär) och sitt nionde hus (studier, långa resor) i detta äventyrliga och expansiva tecken.

Optimistiska och framgångsrika Jupiter, som styr över Skytten, befinner sig i det tolfte huset i en mycket vid konjunktion med Ascendenten i Vattumannen och är samtidigt i konjunktion med Ascendent-härskaren Uranus, också i Vattumannen i det tolfte huset. Jupiter bildar även en trigon till Solen i Vågen.

Av husen dominerar det första och det sjunde, av kvadranterna den tredje (husen 7-9) och av hemisfärerna den västra. Månen är i sin fulla fas, på väg mot avtagande. Vi har en person för vilken interagerande och samverkande med andra har en viktig plats och för vilken medverkan i det offentliga livet och samhället har stor betydelse.

Ascendenten i Vattumannen visar på originellt tänkande och ett starkt frihetsbehov. Här finns ett stort mått av fördomsfrihet och öppenhet för nytänkande liksom idérikedom och en grundläggande humanistisk inställning. Experimentlust och annorlunda idéer var vad som framför allt annat kännetecknade Thor Heyerdahl. Dessa sidor förstärks kraftigt av Ascendent-härskaren Uranus konjunktion med expansiva Jupiter i Vattumannen. Konjunktionen mellan Jupiter och Uranus förenar Ascendenten och MC i detta den store utforskarens och äventyrarens horoskop. Uranus/Jupiter speglar också Heyerdahls studie- och intresseområden – zoologi, geografi och etnografi. Jupiter styr det nionde huset för studier och resor. Samtidigt visar konjunktionen mellan de två planeterna i det tolfte huset på hans oberoende och fristående från den akademiska forskningen. Jupiter i tolfte huset antyder tillgång till en djup inre optimism och förmåga att hämta fram idéer ur de inre djupen.

Uranus är också fokalplanet i en T-korsformation i kvadratur dels till Merkurius och Mars i Skorpionen nära den åttonde husspetsen och dels till Månen i Oxen på den andra husspetsen. Samtidigt är Uranus i opposition till Neptunus i Lejonet i det sjätte huset. Oppositionen till Neptunus antyder att det kan finnas en tendens att upphöja den egna övertygelsen till den enda rätta och som därför bör omfattas av hela världen. Något av samma problematik speglas av T-korset. Där finns ett envist hävdande av den egna synpunkten med ändlösa konflikter som följd. Månen opposition Mars visar på en stark tävlingsinstinkt och en önskan att besegra allt motstånd. Det behövs måhända en insikt om att alla kan ha fel, även man själv. Också Månens opposition till Merkurius antyder att det kan finnas en obalans mellan logiskt och känslobetonat tänkande. Kvadraturen mellan Månen och Uranus/Jupiter speglar den slags nervösa rastlöshet som nog var ganska typisk för Thor Heyerdahl, detta att ständigt vilja bevisa något, att hela tiden och till varje pris vilja ha rätt. Kvadraturen speglar samtidigt hans frihetsbehov och förkärlek för annorlunda äventyr.

Det här T-korset är en svår aspekt och lösningen på den problematik och de konflikter som det ger uttryck för ligger kanhända i det här fallet i en villighet att lyssna till andra synpunkter och i insikten och erkännandet av att också man själv kan ha fel trots sina övertygelser. Frågan är väl om Heyerdahl nådde fram till en sådan insikt eller om han gick i graven med sina orubbliga uppfattningar. Månen i Oxen på den andra husspetsen ger uttryck för envishet, stark och bestämd övertygelse och en outtröttlig vilja att kämpa för de egna idealen och värderingarna. Den står också för hans känsla för och dragning till naturen och det naturliga.

Ännu ett T-kors bildas från Merkurius och Mars i Skorpionen i kvadratur till oppositionen mellan Uranus och Neptunus. Om nu det första T-korset var svårt att hantera blir det naturligtvis etter värre med två sådana aspektmönster. Mars i konjunktion med Merkurius i Skorpionen nära den åttonde husspetsen indikerar en skarp intelligens men också verbal stridbarhet och oförsonlighet. Här finns stora mängder mod, självständigt tänkande och handlande och energi att lyckas med sina företag, men kvadraturen till Uranus innebär en stor utmaning att inte låta den verbala stridbarheten och rastlösheten gå överstyr. Här finns en slags rebellisk ovilja mot att hålla sig inom ramarna för etablerat tänkande. Friheten att tänka och agera efter eget huvud blir mycket viktig. Samtidigt innebär kvadraturen till Neptunus i Lejonet i det sjätte huset en utmaning att också kunna hantera sina egna misslyckanden. Den innebär också detta att förverka sin trovärdighet, något Heyerdahl fick erfara i relation till den etablerade vetenskapen, vilken stämplade hans forskning som pseudovetenskap.

Mars/Merkurius i viljestarka och intensiva Skorpionen står alltså i ett T-korsförhållande till oppositionen mellan Uranus i Vattumannen i det tolfte huset och Neptunus i Lejonet i det sjätte huset. Oppositionen speglar, som sagt, en tendens till fanatism och ”missionerande”. Där finns en så stark vilja att förklara saker enligt de egna idéerna att man lätt blir både döv och blind för andra möjligheter.

Horoskopet tycks vilja säga att Heyerdahls yttre upptäcktsfärder och äventyr samtidigt speglade en inre – och kanske lika strapatsfylld – resa mot fördjupad självinsikt. De båda T-korsen visar på behovet att släppa övertygelsen om den egna ofelbarheten och nå insikt om att livet är ett ständigt sökande med många frågor men ytterst få definitiva svar.

Thor Heyerdahls inre ocean visar sig vara en magnifik stortrigon i vatten som harmoniskt sammanför Merkurius/Mars i Skorpionen med den Norra månnoden i Fiskarna i det första huset och med Saturnus/Pluto i en exakt konjunktion i Kräftan i det fjärde huset. Också Venus seglar över denna inre ocean i trigon med havens härskare Neptunus, speglande Heyerdahls stora idealism och medkänsla.

Om de båda T-korsen innebär yttre utmaningar och inre lärdomar att göra, så beskriver vattentrigonen Thor Heyerdahls stora intuitiva begåvning och känsla för stora och universella sammanhang. Den reflekterar ett stort djup hos honom som också kom till uttryck genom hans samlade livsgärning, indikerad genom den Norra månnoden i Fiskarna i det första huset i trigon till såväl Merkurius/Mars i Skorpionen som till Saturnus/Pluto i Kräftan.

Trigonen mellan Merkurius/Mars och Saturnus/Pluto i vattentecken speglar stort djup i både tanke och intuitiv känsla i förening med mod, självständighet och förmåga att åstadkomma stordåd. Den visar på en vilja att arbeta ihärdigt och metodiskt och med full koncentration, men även på ansvarsfullhet, hängivenhet och engagemang.

Vattentrigonen med Norra månnoden i Fiskarna i första huset visar naturligtvis också på att Heyerdahls livsgärning framför allt gällde vida färder över de stora haven. Det var på detta område som han nådde ovedersägliga resultat och även om hans spekulativa hypoteser aldrig godtogs av den etablerade vetenskapen fick denna ändå se sig överbevisad i fråga om de traditionella båttypernas sjövärdighet. Thor Heyerdahl visade genom sina äventyrliga expeditioner till havs att mänsklig samfärdsel över haven varit fullt möjlig också långt före den västerländska ”upptäcktseran”, att forntidens stora civilisationer som Egypten, Mesopotamien, Indien och Kina, liksom folken på den amerikanska kontinenten mycket väl kan ha haft omfattande kontakter över de ”sju haven”.

Kiron, den ”sårade helaren”, är i vattentecknet Fiskarna i Heyerdahls första hus i en quincunx-aspekt till Solen i Vågen i det sjunde huset och i sesquikvadratur till Neptunus i Lejonet i det sjätte huset. Solen formar trigoner med Uranus och Jupiter i Vattumannen i det tolfte huset.

Utan att förstå djupet eller vidden av det här mönstret ger det mig ändå känslan av något stort och helande som kom till uttryck i Thor Heyerdahls liv, något som berörde honom själv, hans person och identitet liksom även relationen till andra och till den stora helhet vi alla är en del av.

Också Pars Fortunae i Jungfrun i det sjunde huset tycks peka mot ett självförverkligande och en inre lycka och tillfredsställelse genom enhet och osjälviskt givande.


Kommentera gärna horoskopet eller tolkningen!

Här några videoklipp:

http://www.youtube.com/watch?feature=fv ... svgX8&NR=1 (Papyrusbåten Ra II)

http://www.youtube.com/watch?v=fDuXClOX02c (Vassbåten Tigris)

http://www.youtube.com/watch?v=b1UpCYGH ... re=related (Filmen om Kon-Tiki-färden)


Mats i det blå_________________
Det finns en sång i allting
Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
 Sida 1 av 1 [ 1 inlägg ] 


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Hoppa till:  

cron