Aktuellt datum och tid: tor jan 28, 2021 2:14 pm

 Sida 1 av 1 [ 2 inlägg ] 
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Händelsehoroskop samt diskoteksbranden i Göteborg 1998
InläggPostat: ons apr 07, 2010 4:02 am 

Blev medlem: sön dec 07, 2008 10:16 pm
Inlägg: 84
Hej!

En sak som jag tänkt på när det gäller händelsehoroskop är det som många astrologer redan känner till, men som ibland glöms bort. Det är att: ”om man tittar tillräckligt länge på ett horoskop och vet vad man vill läsa ut av det, så hittar man det”. Detta är ett problem tycker jag, och tenderar att trivialisera astrologin och göra den luddig och vag. Resultatet är just att slutanalysen endast bekräftar det man redan innan analysen visste! Någon form av metod behövs, kan jag tycka.

Jag tycker det hade varit värdefullt och intressant ifall man innan man beräknar horoskopet för en händelse skriver ned några nyckelord som beskriver händelsen och vars nyckelord vi sedan översätter till astrologiska arketyper vilka vi sedan i första hand studerar och ser hur framträdande de är i horoskopet. Detta hade, rimligtvis, lärt oss efter ett tag att se var och hur de viktiga astrologiska arketyperna har för placering och funktion i horoskopet. Stämmer det t ex att planeter vid axlarna är de som, tillsammans med Ascendentens styrare, är de arketyper som är mest framträdande? Dessutom hade vi kunnat se värdet i de fall det finns avvikelser i horoskopet relativt till våra förväntningar. Dessa avvikelser har ju då potentialen att lära oss något nytt om händelsen som vi inte redan visste eller trodde.

En kanske viktigare sak i vårt Sverige-projekt är att sedan jämföra dessa händelser i Sveriges historia med de olika Sverige-horoskopen för att se vilket horoskop som bäst tycks svara på händelsen natur och konsekvenser. Låt oss göra ett exempel för att visa vad jag menar. Låt oss ta en händelse i Sverige, vilken som. Jag väljer diskoteksbranden i Göteborg 1998. Jag har INTE beräknat ett horoskop för den händelsen ännu när jag skriver detta! Jag slår först upp på nätet litet information om händelsen. Här är en av länkarna: http://sv.wikipedia.org/wiki/Diskoteksb ... 3%B6teborg

Jag ser att händelsen först och främst borde ha en stark och framträdande Mars eftersom Mars har med eld och destruktion att göra. Så Mars vid någon av axlarna, eller framträdande position relativt till horoskopets planetära mönster, eller oaspekterad, eller kanske i svår aspekt med Ascendenten och/eller dess styrare, eller kanske placerad i de tecken som den styr: Väduren eller Skorpionen. Vi kanske också kan se dessa två tecken framträdande genom att de styr Ascendenten eller att många planeter är placerade i dem.

Eftersom det har med brand av en byggnad att göra borde vi se det fjärde huset framträdande. Att de flesta av offren (kanske alla?, jag vet inte) hade invandrarbakgrund och att gärningsmännen också hade invandrarbakgrund, fast en annan sådan (Iran), borde lyfta fram Jupiter/Skytten/nionde huset. En annan sak som nämns är att brandsäkerheten och andra säkerhetsföreskrifter var bristfälliga. Dessa saker lyfter fram Saturnus som även beskriver bristande ansvar. Så vi kan alltså förvänta oss svår placering och svåra aspekter till Saturnus, eller i tionde huset, eller svåra planetplaceringar i Stenbocken. Kanske Uranus finns med också för överraskningsmomentet. Jag beräknar nu horoskopet, som kommer här:

Bild

Horoskopet är beräknat för klockan 23:42 torsdagskvällen den 29 oktober 1998, då det första nödsamtalet kom. Då måste naturligtvis branden redan ha varit igång en stund. Det första vi ser är att Mars är framträdande! Bingo! Hela det planetära mönstret är en hink eller en spann, där alla planeter utom en (Mars) är utspridda och jämt fördelade inom en opposition. Oppositionen utgörs av Saturnus och Venus och den faller på den vertikala axeln. Handtaget på hinken är Mars!

Mönstret kan också liknas vid en tratt där planeterna inom oppositionen samlar ihop sig, och fokuserar gruppens kraft till en tunn stråle som sedan trycks ut eller släpps ut genom trattens trånga öppning. Öppningen är den planet som är singel relativt till de andra nio planeterna. I vårt exempel här är det Mars. Mars blir alltså den planet genom vilka de andra planeternas samlade och koncentrerade energier fokuseras igenom. Handtaget på hinken eller öppningen på tratten är fokus för lösgörande eller utsläpp av energi, till skillnad från ”solfjädern” där handtaget snarare på ett magnetiskt sätt drar in signifikans och upplevelser till gruppen av planeter på nio som ”vecklar ut sig” till en solfjäder. En solfjäder definieras genom att gruppen på nio håller sig inom max 130 grader, medan hinken/tratten definieras idealt av en opposition eller där åtminstone nio av planeterna är utspridda mellan 130 grader och 190 grader, och där singel-planeten är åtminstone 10 grader från gruppens yttersta planeter. Sveriges horoskop för 1523 är ett exempel på ett sådant horoskop med Mars på Ascendenten som singel!

Vidare ser vi att Mars styr fjärde huset. Fjärde huset är fullproppat av potentiellt destruktiva Skorpion-energier. Vi vet nu att med planeten Mars som fokus för ett tratt-mönster så kommer alla Skorpionenergierna att påverkas av det! Att Mars styr fjärde huset och planeterna där visar att det är en byggnad (fjärde huset) som är måltavlan för alla denna frustrerade energi. En frustrerad Mars med fokus på en byggnad=brand.

Vi nämnde Jupiter inledningsvis som potentiellt framträdande. Jupiter är i opposition med Mars. Här har vi det faktum att gärningsmännen var ilskna eftersom de inte hade fått komma in på festen och att de tolkade avvisandet, eller att det faktiskt var så, att det hade med olika invandrarbakgrunder (Jupiter) att göra. Saturnus är i sitt fall i Väduren, det beskriver hur Saturnus-arketypen som ansvarar för säkerhet ”faller” på grund av impulsivitet, hast, självsvåldighet, och naivitet. Saturnus styr sjätte huset och visar att den eller de som ansvarade för festen dessutom hade svårt att samarbeta med varandra. Neptunus i Stenbocken i sjätte huset i kvadratur med Saturnus bekräftar detta ytterligare och informerar oss också om att viktiga detaljer ignorerades. Saturnus är i opposition med Venus som styr kommunikationens tredje hus, och bekräftar samarbetssvårigheter och oförmåga att lyssna och ta in värdefull information för optimal organisering och säkerhet. Venus är också i sitt fall i Skorpionen och som därför ytterligare bekräftar den dumhet, omognad, och impulsivitet som bäst beskriver de ansvariga för festen.

Men det viktigaste, för våra ändamål här, är ändå att denna opposition, som dessutom utgör kanten på hinken, är exakt på den vertikala axeln! Saturnus var exakt på Mc tolv minuter innan det första nödsamtalet gjordes, och det måste ha varit då branden anlades och började. Det bekräftar astrologins traditionella observationer att planeter vid axlarna dominerar. Lägg till en studie av planetära mönster till denna ekvation så blir det ännu bättre, som vi nyss har sett!

Vi kan naturligtvis lägga till en mängd andra saker som t ex att Ascendenten är i Lejonet (diskotek, fest), att Månen i Vattumannen gjorde att händelsen resulterade i olika gruppformationer, som t ex BOA och att den sista aspekten som Månen bildade innan den ändrade tecken var en sextil till Saturnus: ökad utbildning, ansvar och informationsverksamhet till unga (Saturnus i Väduren, Väduren=tonåren) när det gäller förebyggandet av bränder. Dagen efter, då Månen befann sig i Fiskarna, var en sorgens och meningslöshetens dag, men som samtidigt ökade en känsla av ”andlig samhörighet och gemenskap” osv. Vi kan också nämna att Uranus har dignitet i sitt eget tecken Vattumannen och att den är i kvadratur med Ic/Mc och med ascendentstyraren Solen och Venus. Det bekräftar händelsens plötsliga, chockartade, och omvälvande natur, och lyfter fram även Uranus, precis som väntat.

Min avsikt är här endast att beskriva en metod i hur vi bättre och på ett mer inspirerande sätt kan närma oss och lära oss av dessa s.k. händelsehoroskop, snarare än att visa upp smarta slutledningar genom horoskopet. Låt oss nu se hur och ifall denna händelse registrerades för två av horoskopen för Sverige, det för 1523 och det för 1865.

Jag använder mig av sekundära progressioner (ptolemaiska aspekter), solbågar (”hårda aspekter”:konjunktion, opposition, kvadratur, semikvadratur, seskvikvadratur), och transiter från Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto till främst axlarna men även andra nyckelplaneter. Jag begränsar mig när det gäller transiterna till konjunktioner, oppositioner, kvadraturer och med en tidsorb på +/- 1 månad. Transiterna fungerar ofta, tillsammans med progredierade Månen, som utlösare eller ”triggers” för progressionerna och solbågedirektionerna. Solbågarna ger jag en tidsorb på +/- 6 månader.

Vi börjar med horoskopet för 1523!

Bild

Den enda (sekundära) progressionen som Sveriges 1523 års horoskop hade år 1998 var en kvadratur från Månen till Venus den 26 mars. Så den kan vi räkna bort! 6 månader efter händelsen, 26 april 1999, progredierade Neptunus i konjunktion med sin radix placering från 1523. Den kontakten kanske kan tolkas och förstås som att en ny cykel inleds för Sverige kring den tiden vad gäller Neptunus-arketypen, men jag tror inte att den kan sägas reflektera diskoteksbranden i Göteborg. Så vi lämmar progressionerna och tittar efter solbågedirektioner istället!

Vi ser efter solbågar 6 månader innan och 6 månader efter tiden för branden (speciellt innan, eftersom de brukar vara de starkaste), och sedan ser vi ifall någon transit utlöste den solbågen kring tiden för branden. En del av nyckelordsbeskrivningarna som följer efter varje solbåge är hämtade från boken ”Midpoints – Unleashing the Power of the Planets” av Michael Munkasey. Andra är från Noel Tyl och Robert Hand, och andra är mina egna. Den 19 maj 1998 hade Sverige sb. Neptunus=Solen: förlust av syfte och mening; hypersensitivitet; bedrägeri; olaglighet; desillusionering; brutna löften; svagt ledarskap; avsaknad av initiativ; receptivitet och mottaglighet för utsatta och svaga människor; idealism och potentiell andlig insikt.

Den 4 juni 1998 hade Sverige sb. Pluto=Asc: starka krafter skapar stora förändringar; drastiska eller radikala förändringar; olyckor, skador, och våld; psykotiska eller självdestruktiva reaktioner; identifiering och omkastning av potentiellt destruktiva idéer och attityder; fokusera medvetenhet på element som har för avsikt att såra eller skada andra.

Den 6 oktober 1998 hade Sverige sb. Neptunus=Månen: undermedvetna känslor framträder; kvinnor i sorg; sensitivitet; ökad förmåga att sätta sig in i och känna andras lidande; svaghet, instabilitet, desillusionering; ökad gemenskap genom kris och maktlöshet; brustna ideal; raffinering och andlig inspiration.

Den 28 januari 1999 hade Sverige sb. Jupiter=Mars: Företagsamhet och hög energi; saker händer och genomförs på ett ”stort” sätt; bra timing leder till lyckosamma resultat; handling som ger möjlighet till växande; dömande av fiender eller de som strider; intensiv självrättfärdighet och för tidig eller impulsiv bedömning; gemenskap kamp mot något.

Samtliga dessa solbågedirektioner var alltså aktiva för 1523 års Sverige-horoskop vid diskoteksbranden i Göteborg. Vi behöver nu kolla upp transiterna, och speciellt om någon av dem var stark och exakt vid tiden för branden (+/- 1månad) då 63 personer dog och 213 skadades.

Som ni kan se i horoskopet, mellersta ringen, så är Pluto nära Sveriges Ic, men den är ändå 2.16 grader ifrån exakt. Pluto kontaktade Ic först den 28 december 1998. Vi kan däremot notera att tr. Pluto hade varit i kvadratur med Neptunus sedan en tid tillbaks. Det stärker all den Neptunus-energin som vi sett att Sverige vid denna tid hade genom att solbåge Neptunus kontaktade självaste kärnan i nationen: Solen och Månen. Pluto-Neptunus kontakter öppnar ofta upp våra sinnen till det övernaturliga, det ockulta, och kan samtidigt få oss att för en tid tappa greppet om verkligheten genom självbedrägeri. Det kan också innebära en ”påtvingad” öppning till det andliga genom kris och död och förlust. Pluto hade också samtidigt med transiten till Neptunus varit i opposition med Merkurius som styr Ascendenten och Mc. Den aktiverade därför under denna tid och hela året därefter, 1999, Sveriges natala Neptunus-Merkurius kvadratur. Så vi kan kanske se under den här tiden att ohållbara, svaga, och alltför idealistiska planer, tankar och idéer genomgick transformering och förnyelse. Om denna process hade något att göra med diskoteksbranden att göra eller inte, kan jag inte säga. Transiterande Pluto lade sig också i exakt kvadratur med Saturnus den 2 januari 1999, och denna kontakt brukar ofta förknippas med död och förlust.

Transiterande Neptunus gjorde inte några aspekter alls under den här tiden, förutom en trigon till Uranus, som knappast kan sägas ha något direkt med den händelse vi studerar att göra.

Transiterade Uranus stationerade direkt den 18 oktober 1998 samtidigt som den var i exakt (orb: 0.06) kvadratur med Venus och i en exakt trigon med Mc. Stationer (när planeten stannar upp sin rörelse och ändrar riktning antingen direkt eller retrograd) är ofta den starkaste tiden för en transit, så kanske Uranus här kvalificerar som utlösaren av alla solbågar som vi gått igenom tidigare. Den stationerade endast 11 dagar innan branden!

Transiterande Saturnus var inte aktiv under denna tid, men transiterande Jupiter däremot var i en exakt opposition med Mars den 25 oktober 1998 endast fyra dagar innan branden. Så, om inget annat så kan den sägas ha utlöst solbåge Jupiter=Mars!

Transiterande Mars var ”farligt” nära en exakt konjunktion med Ascendenten vid branden! Den var endast 2.12 grader ifrån! Den blev exakt 2 november 1998 bara 2½ dagar efter. Så kanske vi ska se Mars som den som utlöste det hela och speciellt sb. Pluto=Asc som jag känner är den solbågen som bäst beskriver händelsen, kanske tillsammans med tr. Pluto vid Ic.

Om vi nu tittar på tre-hjulet ovan så ser vi att Sveriges Mars på Ascendenten dominerar den natala kartan, och dessutom är fokusplanet för ett hink-mönster. Vi kan då också erinra oss om att händelsehoroskopet hade ett liknande mönster med Mars som fokus och singel för ett hink-mönster. Denna natala Mars i Sverige-horoskopet kontaktades av solbåge Jupiter och transiterande Jupiter vid tiden för branden. Vi ser också att Ascendenten aktiverades av kraftfulla solbåge Pluto, och kraftfulla Mars samtidigt! Detta beskriver en händelse som diskoteksbranden på ett tydligt sätt! Transiterande Pluto är nära Ic och inte långt ifrån den dystra och mörka kvadraturen till Saturnus. All Neptunus-aktivering reflekterar då den sorg och hopplöshet, men också medkänsla och solidaritet som Sverige och svenskarna kan tänkas ha upplevt då. Men kanske Jupiter-Mars kontakterna är lite väl ”optimistiska” för vår händelse? För även om Jupiter-Mars kontakter kan betyda våldsamheter (Mars) på grund av konflikter mellan olika etniska, religiösa, eller nationella grupper (Jupiter) och att den utlöser Sverige-horoskopets natala quindecile mellan Jupiter och Mars så kanske vi behöver ännu starkare kontakter?

Låt oss nu studera 1865 års Sverige-horoskop för att se vad vi kan se där!

Bild

Om vi börjar med sekundära progressioner ser vi att progredierade Månen, som ofta får funktionen som den som utlöser mer långvariga progressioner, direktioner, och transiter, är i konjunktion med Ascendenten den 24 september 1998, en dryg månad bara från branden! Pr. Månen är speciellt kraftfull då den går över en axel! Så redan här har vi något som säger att någon form av betydande eller framträdande händelse för Sverige kommer att ske under denna tid. Den 23 januari 1999, 3 månader efter branden, progredierade Venus i konjunktion med Pluto: acceptans av det oövervinneliga; sammanbrott av samhällets sociala väv och struktur; destruktiva energier riktade mot festliga sammanhang eller nöjen. I Sveriges horoskop för 1865 finns det redan en intim kontakt mellan Venus och Pluto: Venus är i Plutos tecken Skorpionen och Pluto är i Venus tecken Oxen, en s.k. ömsesidig reception, och som om det inte skulle vara nog är Venus ptolemaisk oaspekterad och i quindecile med Pluto! Intensivare än så här blir det knappast! Dessutom är Pluto i tolfte huset, som Venus medstyr. Tolfte huset är bland annat: kriminella och subversiva element i samhället. En mycket svår och intensiv aspekt för Sverige som alltså aktiverades vid tiden för branden!

Den 20 september 1998, endast en månad före branden, har vi sb. Neptunus=Merkurius: tankar på att ge upp; svårt att se klart; fantasi, idealism, och känslor ersätter förnuft och omdöme; svårigheter att ta ställning då problemets natur inte erbjuder enkla svart eller vitt alternativ; sympati och/eller desillusionering mot svaga eller yngre människor. Vi får också tänka på att Merkurius styr Sveriges femte hus (nöje, diskotek, etc.).

Samtidigt, den 26 september 1998, ser vi sb. Merkurius=Jupiter: nya tankar och insikter om tvärkulturella spörsmål; kommunikation, publikation, debatt: Merkurius i Sveriges sjunde hus visar Sveriges kärlek för öppna debatter.

Den 10 november 1998, endast två veckor efter branden, har vi sb. Pluto=Asc: starka krafter skapar stora förändringar; drastiska eller radikala förändringar; olyckor, skador, och våld; psykotiska eller självdestruktiva reaktioner; identifiering och omkastning av potentiellt destruktiva idéer och attityder; fokusera medvetenhet på element som har för avsikt att såra eller skada andra. Samma kontakt som för det andra Sverige-horoskopet!

Den 3 december 1998, en dryg månad efter händelsen, har vi en annan kraftfull kontakt: sb. Saturnus=Mc: en extremt viktig tid; stora förändringar, möjlig död; upprättandet av nya mål som kan vara svåra att genomföra; realistiska justeringar; påtvingade omstruktureringar (kanske i utbildnings- och säkerhetssyfte); de äldre och visare träder fram för att vägleda.

Så samtliga av dessa progressioner och solbågedirektioner var alltså aktiva under diskoteksbranden i Göteborg hösten 1998! Vi har dessutom redan en ”trigger” eller utlösare: pr. Månen i konjunktion med Ascendenten! Men låt oss titta på transiterna också för en komplett analys:

Transiterande Pluto var i exakt konjunktion (orb:0.58) med Sveriges Mars under brandkatastrofen! Mars styr Sveriges tolfte hus: kriminalitet, subversiva energier. Pluto är också i en exakt (orb:0.01) sextil med Mc. Pluto-Mars kontakter kan beskrivas som: extrem kraft och destruktion; brutalitet; förödelse, kaos, och våldtäckt; mobiliserandet av polis och militär mot kriminella element; energi för att rensa upp efter ödeläggelse; snabb förstörelse,

Transiterande Neptunus var inte speciellt aktiv under denna tid, men transiterande Uranus däremot bildade en exakt (orb: 0.52) kvadratur med Saturnus: plötslig likgiltighet av människor till traditionell moral och traditionella lagar; det nya och det icke-etablerade hotar och kullkastar det gamla och etablerade; revolution. Uranus är dessutom nära Mc (orb:2.09).

Transiterande Saturnus var inte nämnvärt aktiv under denna tid, och inte Jupiter i heller. Transiterande Mars närmar sig en kvadratur med Solen (orb:2.01).

Så vad vi ser här är alltså ett oerhört starkt exempel som lyfter fram Sverige-horoskopet för 1865, betydligt kraftfullare och mer övertygande än det andra! Visst, horoskopet från 1523 har några mätningar som beskriver diskoteksbranden i Göteborg, speciellt: sb.Pluto=Asc, tr. Pluto i kvadratur med Saturnus (2 månader efter händelsen), tr. Mars som närmar sig Ascendenten, och tr. Jupiter i opposition med Mars.

Men jämfört med dessa mätningar för Sverige-horoskopet för 1865: sb. Pluto=Asc, sb. Saturnus=Mc, tr. Pluto i exakt konjunktion med Mars (som styr tolfte), och pr. Månen konjunkt Asc, så bleknar de! Dessa senare är oerhört kraftfulla mätningar för vår händelse! Vi kan lägga till om vi vill tr. i exakt kvadratur med Saturnus, och tr. Mars i kvadratur med Solen, men de bleknar även de gentemot de andra!

Läs igenom vad jag skrivit några gånger och få en känsla för de olika mätningarna så kan ni själva bilda er en uppfattning! Så hittills står det 1-0 till Sverige-horoskopet för 1865, enligt mig! Jag ser fram emot flera tester och händelsehoroskop med metod som gör det möjligt för oss att bättre, efter ett tag, lära oss att se vad det är som är viktigt och som sticker ut i dessa horoskop så att vi slipper att famla i ovisshet och läsa ut av horoskopet vad vi redan vet. Låter det som en bra idé?

Med vänlig hälsning,
Anders


Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Re: Händelsehoroskop samt diskoteksbranden i Göteborg 1998
InläggPostat: ons apr 07, 2010 4:31 pm 
Site Admin
Användarvisningsbild

Blev medlem: mån aug 28, 2006 12:36 pm
Inlägg: 827
Ort: Sverige
Hej Anders!

Tack för din intressanta genomgång av det här händelsehoroskopet och den metodik som är lämplig vid studiet av sådana här horoskop!

Det som du tar upp i början, ifall man ser det man vill se i ett horoskop, är ju en viktig fråga i det här sammanhanget. Jag har själv ställt mig frågan ifall man kan utläsa vad som helst ur vilket horoskop som helst :shock: . Men jag är tveksam till att man kan det. Inte ens om man "tittar tillräckligt länge på det" :D . I varje fall skulle tolkningarna då tendera att bli alltför krystade och långsökta.

Horoskopet för en händelse har ofta en tydlig "signatur", något som visar på ett tydligt sätt att horoskopet och händelsen hör ihop. Tar vi högertrafikomläggningen som exempel, så är det oerhört tydligt. Man kan utan tvekan se att just det här är högertrafikomläggningens horoskop!

Men det är mycket bra, tycker jag, att du lyfter fram behovet av en metod i studiet av de här händelsehoroskopen och hur de relaterar till nationens horoskop. Det hela blir mer systematiskt och pedagogiskt på så vis. Det är en mycket intressant och belysande studie du gör och den kan gott gälla som mönster för hur de här studierna kan bedrivas!

Själva metoden som du föreslår - att välja lämpliga nyckelord för händelsen översatta till astrologiska arketyper och sedan undersöka hur de framträder i horoskopet - är i stort sett den samma som jag själv använder mig av. Skillnaden är väl att jag inte redovisat det på samma tydliga och konsekventa sätt som du gör här. Plus, naturligtvis, att jag inte undersökt det hela så systematiskt och grundligt som du gör med progressioner, solbågedirektioner och transiter till Sveige-horoskopen. Mycket bra och belysande!

Man kan tycka, som du inledningsvis framhåller, att tolkningen av ett händelsehoroskop bara bekräftar vad man ändå redan vet om händelsen och att det därför inte tillför något nytt. Jag vill dock inte riktigt hålla med om det. Dels tycker jag att det är viktigt och värdefullt att överhuvudtaget visa på astrologins giltighet, att händelser verkligen speglas i sina horoskop. Dels tycker jag det är mycket intressant och lärorikt att studera och jämföra hur och på vilket sätt olika eller likartade händelser kan utläsas ur horoskopen. Därför anser jag att det finns ett stort värde i den här typen av horoskoptolkningar även om man inte i dem kan se något nytt eller tidigare okänt hos händelsen. Men naturligtvis är det ett stort plus om man kan göra det.

Bortsett från den invändningen, så håller jag med dig om att den metod du föreslår och visar exempel på är genomtänkt och bra och att det bör vara så vi går till väga i de här studierna.

När det gäller de båda Sverige-horoskopen som du hänvisar till här, så är det kanske naturligt att det för 1865 relaterar starkare till händelser i vår tid. Samtidigt som detta horoskop tycks fungera så bra, har jag, som jag påpekade i ett annat inlägg, lite svårt att förstå den historiska bakgrunden till det, vad det är som gör det så relevant.

Själva händelsen - adelsståndets något motvilliga accepterande av att den gamla ståndsriksdagen borde ersättas av en ny riksdagsordning med två kammare efter brittisk modell - var naturligtvis betydelsefull för Sveriges fortsatta utveckling. Ändå dröjde det ju till året därpå - till den 22 juni 1866 - innan den nya riksdagsordningen började gälla. Ståndsriksdagen hade sitt sista riksmöte 1866. Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_s ... ndsriksdag

Som jag uppfattar det blir beslutet i december 1865 bara ett (om än mycket viktigt) steg mot den stora representationsreformen 1866: http://sv.wikipedia.org/wiki/Representationsreformen

Jag känner att vi skulle behöva reda ut den här historiska bakgrunden lite bättre. Kanske behöver vi kolla ett horoskop för den 22 juni 1866. Men frågan är om det finns något klockslag att gå efter.

Sedan har vi ju ett ännu senare Sverige-horoskop, det för den nya regeringsformen 1974. Det har vi ju överhuvudtaget inte testat riktigt ännu. Egentligen borde det åtminstone tidsmässigt spegla nutida händelser allra bäst...

Men vi får kanske ta en sak i taget :D .

Ha det så bra!

Mats i det blå_________________
Det finns en sång i allting
Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
 Sida 1 av 1 [ 2 inlägg ] 


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Hoppa till:  

cron