Aktuellt datum och tid: tis dec 18, 2018 10:50 pm

 Sida 1 av 1 [ 5 inlägg ] 
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Solbågedirektioner för Mats: jan 2007 - dec 2010
InläggPostat: ons mar 04, 2009 5:12 pm 

Blev medlem: sön dec 07, 2008 10:16 pm
Inlägg: 84
Hej!

Nedan följer en uppställning av Mats solbågedirektioner med början januari 2007 och till och med december 2010. Uträkningarna inkluderar solbågedirektioner till natala mittpunkter. Dessa ser ni genom att det på högra sidan av ekvationen är en kombination av planet/planet, punkt/punkt (Asc, MC, Nod), eller planet/punkt. Snedstrecket innebär alltid mittpunkten mellan de faktorer som snedstrecket förenar. Exempelvis ser vi att 22 januari 2007 så kontaktade Venus (Ve) Saturnus/noden mittpunkten (Sa/No).

Förkortningarna mellan den planet eller punkt som kontaktar en annan planet, punkt, eller mittpunkt spelar ingen större roll i praktiken. De är förkortningar av den typ av aspekt som aktiverar: Cnj=konjunktion; Opp=opposition; Sqr=kvadratur; Sqq=seskvikvadratur; Ssq=semikvadratur. Men, som sagt, bry er inte om dessa. Det viktiga är att kontakt sker, inte vad för typ av kontakt!

Texten som följer efter varje solbågedirektion är korta förslag till tolkningsmöjligheter och ska inte tolkas bokstavligt. De ska endast ses som en antydan och ge en känsla av kontaktens eventuella innebörd och dynamik. Texten är mer till för nybörjare. Även om du som läsare är oerfaren så läs inte endast texten utan kolla även vad det är för planeter och/eller punkter som förs samman i kontakten och försök att intuitivt greppa deras förening och vad de har för roll i det natala horoskopet. Det är alltid den faktor (planet, punkt) som aktiverar som styr och leder mötet. Föreningen sker alltså GENOM denna planet eller punkt. Texten är skriven av Noel Tyl.

De andra kontakterna som inte innefattar mittpunkter kallas för direkta kontakter. Dessa är de viktigaste! Jag har markerat dem med en smiley vid datumet längst till vänster (gäller även kontakter till Sol/Måne eftersom den är så viktig; se 14 dec 2009). Dessa har en appliceringstid av +/- 6 månader. Mittpunkter varar endast +/- 1 månad (jag har märkt att de är som starkast 1 månad FÖRE exakt kontakt). Notera speciellt kontakter till eller från axlarna!

De direkta solbågarna utlöses av progredierade Månen (konjunktioner, oppositioner, och kvadraturer), och/eller transiter från Pluto, Neptunus, Uranus, Saturnus (och ibland Mars) till det natala horoskopet. Så se när dessa planeter transiterar något i horoskopet genom konjunktion, opposition, kvadratur, SPECIELLT till axlarna (ASC/DESC, IC/MC) eller Sol, Måne. Dessa planeter, tillsammans med pr. Månen, visar NÄR den direkta solbågedirektioner manifesteras. Glöm inte att anpassa tolkningen efter det natala horoskopet och speciellt de hus som de berörda planeterna styr i den natala kartan, eftersom det är i de livsområdena som förändring tydligast registreras. Och glöm inte att inkludera sekundära progressioner i analysen.

T ex så ser vi i Mats horoskop en intressant rad av mätningar runt tiden för hans pr. Venus konjunktion Mars den 3 april 2010 som antyder utvecklingar och händelser inom samma tema som denna progression informerar oss om: solbåge (förkortat sb.) Måne=Sol (20 nov 2009); sb. Saturnus=Sol/Måne (14 dec 2009); sb Sol=Venus (30 april 2010); sb. Mars=MC (12 maj 2010); sb. Asc=Månen (1 juli 2010).

Transiter och progressioner som utlöser dessa mätningar är: tr. Saturnus opp. Ascendenten (7 juli 2009) som då går in hans 7:e hus och fungerar som en bakgrundsinfluens till den tid som kommer (speciellt för sb. Saturnus=Sol/Måne i december samma år); tr. Saturnus kvadratur MC (4 oktober 2009); pr. Månen opp. Uranus (9 mars 2010); tr. Uranus kvadratur MC (25 mars 2010); pr. Månen kvadratur Ascendenten (31 maj 2010).

Var speciellt uppmärksam på tiden runt mars månad år 2010! Fokusera ytterligare denna tid med transiter från Mars (och kanske Jupiter) och tertiära Månen, och se de andra mittpunktsbilderna som stegen ditt till dessa händelser. Jag har valt att inte ge några antydningar om vad dessa mätningar kan betyda och innebära med respekt för anonymitet och integritet till Mats person eftersom han inte explicit gett mig tillåtelse att säga något om dessa saker.

I Mats horoskop ser vi att hans DIREKTA kontakter för år 2009 är:

28 mars: Neptunus=Jupiter (intresse för evolutionär astrologi; själen?)

15 november Jupiter=Månens noder

20 november Månen=Solen

14 december Saturnus=Sol/Måne (inkluderar denna viktiga mittpunktskontakt).


Om det är någon annan på detta forum som vill ha sina uträkningar av solbågedirektioner kan ni skriva till min e-mail så ska jag skicka det till Er. Skriv till evolutionarastrologi@live.se

Har ni några frågor eller funderingar så ställ gärna dem till mig så ska jag svara.

Med vänlig hälsning,
Anders

Solar Arc Pictures for Mats Bergman Jan 01, 2007 to Jan 01, 2011
Apr 11, 1946 04:20:00 AM CET 018E03'00" 59N20'00"

:) 2007 Jan 18 Sa Opp As Controlled or inhibited personality.

:) 2007 Jan 20 Ne Sqq Su The sense of ego loss; hypersensitivity; potential spiritual rationalization, inspiration; deception; illegality.

2007 Jan 22 Ve Cnj Sa/No Difficulty expressing emotions to others; inhibitions; depression in relationship.

2007 Mar 13 Ur Ssq Mo/Ve Sudden romantic feelings and attachments; intensification of sexuality.

2007 Mar 24 Sa Ssq Ma/Pl Hard, hard work; extraordinary discipline is needed and usually prevails.

2007 Mar 25 No Sqr Me/Sa Making contact with hard working people who can be helpful.

2007 Mar 29 Mc Sqr Ve/Ur Getting involved with someone quickly; an affair breaking open to public view; success in artistic endeavors.

2007 Apr 20 Pl Ssq Ju/No Strong personal projection of sociability; "collecting" well-known people.

:) 2007 May 06 Ma Sqr No Getting along with others; combined efforts pay off.

2007 May 26 Mo Cnj Pl/Mc Emotional power; leadership through such power; highly influential.

2007 Jun 19 Me Ssq Ur/Pl Intense thought activity; new ideas, new plans, all for a new personal perspective; forcing individuality into focus.

:) 2007 Jul 12 Mo Sqr Sa Awareness of ambition, strategy, direction.

2007 Aug 12 As Ssq Sa/Ur The loner's position is established; indecision.

:) 2007 Aug 23 Ma Ssq Pl Extreme force; persuasion; control; brutality; excessive effort.

:) 2007 Sep 10 Ve Sqr Ne Love in a swoon; erotic imaginings; artistic ideas.

2007 Sep 11 Ju Ssq Mc/As Glad to be alive; optimism; pleased with things; justification.

2007 Sep 19 Pl Sqq Su/Mc Very strong drive for fulfillment of objectives; changes in life perspective; upset in relationships.

2007 Oct 02 Mc Sqr Me/Ma Bravura; the champion salesperson; ready to win the fight.

2007 Oct 06 Ju Sqq Mo/Ma Principles; justified actions.

2007 Oct 17 Mo Sqq Me/Pl Emotional communication power.

2007 Nov 06 Me Ssq Ve/As Sociability; entertaining nature; telling stories.

2008 Jan 06 No Opp Su/Mc Forming relationships.

2008 Feb 03 Ju Sqr Me/As Teaching; successful meetings; sharing ideas easily.

2008 Feb 10 Pl Opp Su/Me The dramatic push to new perspectives; big plans.

2008 Feb 20 Ne Sqq Mo/No The potential undermining of relationships or contacts with others; sentimentality.

:) 2008 Feb 21 Ju Sqq Ve Success in love; artistic success; philanthropy; birthing.

2008 Feb 23 Ne Ssq Su/Ju Increased sensitivity; the sense of things spiritual; loss of concentrated orientation.

2008 Mar 03 Me Sqr Sa/Ne Pessimism; depression; slowness of mind; strangely nervous.

2008 Mar 10 As Opp Ne/Mc The tendency to live in one's own foggy realm; defenses against insecurity.

2008 Mar 18 Ur Cnj Mo/Pl Possible nervous crisis; intensity that can get out of hand; tremendous projection of self is possible; identification with the world; sudden upsets.

2008 Mar 25 Ne Sqq Ma/Sa Confusion; feeling threatened; self-torment about identity.

2008 Mar 28 Ve Ssq Su/No Lovely associations; the arts; beginning of a romantic relationship.

2008 Apr 03 Mc Sqq Ur/Pl Grand awareness of what's going on; the opportunity to rise to leadership.

2008 May 16 Su Ssq No/As Helpful social contacts; gregariousness; an entertaining personality.

2008 May 29 No Sqq Su/Me New social contacts; sales presentations; meetings.

2008 Jun 24 Su Sqr Ur/Mc Strong illumination of individuality; getting what one deserves; unrest; eagerness for achievement; nervous drive.

2008 Jul 25 Pl Sqr Ma/No Others must "get on the train" or get left behind!

2008 Jul 25 Ve Sqr Sa/Mc Improvement in job situation; dryness in relationships.

2008 Aug 01 As Sqq Me/Ne Potential overreaction to others; being exploited.

2008 Aug 21 Mc Ssq Ve/As A sense of beauty; a recognized romantic.

2008 Sep 07 Su Sqr Mo/Ju Optimism; a fine relationship.

2008 Sep 15 Mo Sqq Su/Sa A sense of loneliness; separation from females; personal needs under wraps; feeling inferior; hurt.

2008 Oct 16 As Cnj Su/Ur Appearing at one's best; high excitability; sudden events.

2008 Oct 22 Pl Ssq Ju/Mc Great gains; potential for extraordinary achievement and recognition; publicity.

2008 Nov 07 Ma Opp No/Mc Getting things done together; partnership work.

2008 Nov 11 Me Cnj Pl/As Domination of others mentally; the thrust of intellect.

2008 Nov 16 Su Ssq Me/Ur Ready to go; temperament is well received; "up to speed"; able to create the surprising move.

2008 Nov 28 Ma Ssq Ur/Ne Applied creativity could be very strong; impatience; a nervous feeling of foreboding.

2008 Dec 17 Ve Ssq Me/Sa Frustration in romance; fickleness; needing reassurance.

2008 Dec 17 Mc Opp Sa/Ne Peculiar loss of ambition; moodiness; giving up or capitulating to demands of the environment totally.

2009 Feb 08 No Sqr Ju/Mc Enthusiastic contacts with others.

2009 Feb 26 Ju Opp Ve/Pl Creativity; publicity; sex adventures on vacation; problems in the courts, possibly involving revenge.

2009 Mar 16 Pl Sqr Me/Ju The powerful salesperson; the big proposal; dramatic persuasion.

:) 2009 Mar 28 Ne Ssq Ju Emphasis on things spiritual, philosophical, religious, extra sensory; benevolence; self-indulgences; tricky legalisms.

2009 Apr 01 Ma Sqq Me/No Making things happen in group sharing.

2009 May 01 Ve Ssq Ju/No Pleasantness with others; a graceful image; caring.

2009 May 02 Sa Sqr Ur/No Difficulties encountered together with others; the acceptance of controls by "group vote."

2009 May 08 Me Ssq Su/Ne Mental sensitivity; self-deception; worrisome; fear from a lack of resourcefulness.

2009 May 30 Ne Opp Su/Ma Possible loss of vitality; difficulty concentrating; feeling "off the track."

2009 Jun 25 Ur Cnj Ne/No Self-willed motives disrupt group ideas.

2009 Jul 03 No Sqq Me/Ju Sociability; the exchange of thoughts with others; meetings.

2009 Aug 24 Ne Ssq Mo/Mc Sensing a loss of ego identification; feeling devalued; perhaps the awakening of aesthetics or things spiritual.

2009 Aug 27 Mc Sqr Pl/As Power and authority and success; ego ascendancy.

2009 Sep 29 Ve Sqq Su/Mc Feelings about love, the arts, aesthetics; sociability.

2009 Oct 20 Mo Ssq Ju/Sa Emotional conviction; hypersensitive about one's ego position.

:) 2009 Nov 15 Ju Opp No Good relationships, profitable associations; "connections."

2009 Nov 18 Su Sqq Mc/As The quest to be one's own person; to do well by one's self-image; to clarify the persona.

2009 Nov 19 As Sqr Ju/Ur Optimism and personal self-confidence; knowing the best will happen; success; fortunate twists in the way things transpire.

:) 2009 Nov 20 Mo Opp Su Sensitivity to need-fulfillment; seeing the light; female influence.

2009 Dec 13 Su Ssq Mo/Ma The working bond within a marriage; prosperity through relationship.

:) 2009 Dec 14 Sa Sqr Mo/Su Difficult concerns in relationship; addressing problems; possible inhibition or separation; weakened system.

2009 Dec 16 Pl Sqq Ve/Ur Fated attraction; enormous thrust of love needs and activity; potential notoriety; possible exhibitionism.

2010 Jan 16 Ne Opp Mo/Me An active imagination; reverie; hypersentience; falsehood.

2010 Jan 27 Pl Cnj Ma/Mc Zeal, energy, promotion, publicity, power; the big picture.

2010 Feb 21 Ve Sqr Su/Me Idealization of thoughts about relationships and love; thoughts about sexual matters; writing about love.

2010 Feb 21 Mc Sqq Su/Ne Loss of ego-strength or aesthetics taking over ego-presentation; depression; emotional stress in the profession; artistic strength.

:) 2010 Mar 04 Ju Sqq Pl Establishing new perspectives; feeling personal power and resourcefulness; building the big picture; keeping in control of things.

2010 Apr 04 No Sqr Ve/Ur Intense feelings seek out the same in others.

2010 Apr 12 Su Sqr Me/As Putting together a philosophy of life.

2010 Apr 23 Ma Sqr Ne/As Charisma possible; fighting for one's vision; disputes about ethereal premises.

:) 2010 Apr 30 Su Ssq Ve Romance; love relationship; illumination of one's sense of beauty; aesthetics; marriage; birth.

:) 2010 May 12 Ma Sqr Mc Ego awareness; action; fire; change of status.

2010 May 16 No Ssq Ma/Mc Leadership qualities; success potential.

2010 Jun 11 Me Sqq Ju/Ne Active imagination; learning to communicate fancifully; visualization; changing character; inspiration.

2010 Jun 21 Pl Sqq Me/Ma Criticism with a passion; knowing just what's wrong with the world; involved in big arguments.

:) 2010 Jul 01 As Sqr Mo Focus on personal needs and relationships to fulfill them.

2010 Jul 03 Ne Sqr Ma/Ju Imagining success; letting reality get away; being near a mistaken course of action.

2010 Aug 06 Ve Cnj Ma/No Getting together affectionately, passionately.

2010 Sep 25 Sa Sqq No/As Prevailing with realism and wisdom; conservatism.

2010 Oct 03 Ma Sqq Me/Mc Making a decision about where one stands, usually with regard to the profession or one's social position.

2010 Oct 08 No Sqr Me/Ma Discussions with others; easily argumentative.

2010 Nov 03 Ve Sqq Ju/Mc Success; reward; artistic appreciation and achievement; happiness; love relationship; engagement; marriage; birth.

2010 Nov 04 Sa Opp Ur/Mc Possible rebuff in one's bid for recognition; having to temper idiosyncratic behavior; pull back for gain.

2010 Dec 25 Mo Sqr Su/Ju The feeling of needs fulfilled; good health; fine relationship.

2010 Dec 28 Ur Sqr Ne/Mc Intense impatience; self-righteousness; creativity.


Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Översvämmad
InläggPostat: tor mar 05, 2009 7:54 pm 
Site Admin
Användarvisningsbild

Blev medlem: mån aug 28, 2006 12:36 pm
Inlägg: 827
Ort: Sverige
Hej Anders!

Oj, här blev jag allt översvämmad av solbågedirektioner... :D

För att nu inte alldeles drunkna i informationen får jag nog till att börja med ta och koncentrera mig på några få av dem.

Den direkta solbågen den 28/3 i år (Ne Ssq Ju) verkar ju aktuell och bra. Och direktionerna för oktober förra året (As Cnj Su/Ur och Pl Ssq Ju/Mc) kanhända speglar något av sjösättningen av min Galaktiska Gondol? Jag la ut hemsidan och startade den tillhörande bloggen den 20 oktober 2008.

Annars måste jag nog erkänna att jag känner mig ganska "lost" i all denna information. :? . Jag behöver helt enkelt sätta mig in i det från grunden (har just beställt boken Solar Arcs, men det tar nog ett tag innan den kommer).

Jag får väl återkomma med frågor och funderingar kring de här solbågedirektionerna när jag fått lite mer grepp om det hela.

Tack i alla fall för att du tagit dig tid till att ta fram materialet och dessutom ge inledande förklaringar! (Tack också för mailet). Vi får väl se vad jag lyckas få ut av det här!

Vi hörs!

Mats i det blå_________________
Det finns en sång i allting
Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Alla dessa solbågar...
InläggPostat: lör mar 07, 2009 3:58 am 

Blev medlem: sön dec 07, 2008 10:16 pm
Inlägg: 84
Hej Mats!

Visst kan det kännas som mycket information (speciellt om man har Merkurius i Fiskarna :shock: ). Men som sagt sb. till mittpunkter varar ju endast +/- 1 månad och kan ses som de steg man tar mellan de mer avgörande direkta kontakterna. Titta bara på hur din mittpunkt för 1 april 2009, och som har börjat verka nu, talar till dig/oss: ”Making things happen in group sharing”, vilket är precis det vi håller på med just nu med utökade avdelningar på forumet och planer på övningar, inte sant?

Mittpunkterna för dig som följer i april och maj, ser lite problematiska ut och kan ha med forumet att göra. Så det gäller att inte tappa hakan och bli dyster om det periodvis skulle kännas trögt. De kontakter jag tänker på är: Saturnus=Uranus/Nod; Merkurius=Solen/Neptunus; Neptunus=Solen/Mars; och Uranus=Neptunus/Nod. Det viktiga blir naturligtvis att inte överväldigas av dessa energier och glömma bort att man är mer än dessa momentana kontakter och därför har möjligheten att välja att titta objektivt på vad man känner och upplever utan att för den sakens skull förtränga dessa mittpunkters influenser. Det är väl med dessa avsikter vi studerar alla våra glada mätningar, eller hur? Om vi inte kan använda oss av astrologin till att förbättra våra liv, vad tjänar det då till? Astrologi får ju inte bli ett självändamål.

En mätning som emellertid motverkar de ovannämnda kontakterna till mittpunkterna, är ju den ”gynnsamma och expanderande” sb. Jupiter=Nod som är direkt 15 november 2009 och börjar alltså kännas av redan 6 – 8 månader före, d.v.s. just nu! Dina noder (grupper mm) är väldigt aktiva detta år! Eftersom Jupiter är i ditt natala 7:e hus och styr MC, så kommer denna kontakt att upplevas genom möte med allmänheten (7.e) och påverka eller påverkas av din sociala roll/status/identitet (MC). Det ser bra ut!

Jag diskuterar gärna solbågedirektioner framöver med dig när och om du känner för det!

***Nu har även jag varit inne på ”Presentation” och lagt ut en bild på mig själv så att ni har ett ansikte på mig. Jag hoppas att det uppskattas!***

Lev väl så länge!

Med vänlig hälsning,
Anders :)


Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Hmm...
InläggPostat: lör mar 07, 2009 8:12 pm 
Site Admin
Användarvisningsbild

Blev medlem: mån aug 28, 2006 12:36 pm
Inlägg: 827
Ort: Sverige
Tack för hjälp och tips, Anders! Jag tror jag lite sakta börjar ana hur det hela hänger ihop... Stora, övergripande direkta kontakter börjar verka ca ett halvår innan de är exakta och så att säga modifierar (stärker eller mjukar upp) de mindre, mer kortvariga mittpunktskontakterna med ett verkningsomfång på +/- 1 månad...

När fler direkta kontakter följer nära på varandra, antar jag att de också modifierar (samverkar eller motverkar) varandra...

Är jag på rätt spår?

Mittpunkten 2009 Apr 01 Ma Sqq Me/No, som nyligen börjat bli aktiv, var ju mitt i prick ("making things happen in group sharing")! Kul när man ser att det funkar! :D

Vi hörs!

Mats i det blå_________________
Det finns en sång i allting
Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: På spåret
InläggPostat: mån mar 09, 2009 12:00 am 

Blev medlem: sön dec 07, 2008 10:16 pm
Inlägg: 84
Ja, du är absolut på rätt spår! :)


Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 


Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
 Sida 1 av 1 [ 5 inlägg ] 


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Hoppa till:  

cron