Aktuellt datum och tid: ons jan 23, 2019 9:34 pm

 Sida 1 av 1 [ 2 inlägg ] 
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Exempelhoroskop: Fiskarnas tidsålder
InläggPostat: lör maj 04, 2013 11:07 am 
Site Admin
Användarvisningsbild

Blev medlem: mån aug 28, 2006 12:36 pm
Inlägg: 827
Ort: Sverige
Som ett första exempel på ett sideriskt horoskop har jag valt det märkliga och högst förunderliga horoskop som jag överraskande nog fick fram för Fiskarnas tidsålder (se inlägget en-galaktisk-ayanamsha-t461.html). Det avser vårdagjämningen år 201 med Solen exakt på 00°00'00" i sideriska Väduren. Detta är just själva definitionen på inledningen av Fiskarnas tidsålder, att Vårdagjämningspunkten (0° tropiska Väduren) i sin retrograda precessionscykel passerar över 0° sideriska Väduren. Fiskarnas tidsålder, som vi alltjämt befinner oss i, ska alltså enligt det här horoskopet och det datorprogram jag använder (Solar Fire Deluxe v. 6.0.32) ha inletts just vid den här vårdagjämningen år 201. Horoskopet bör därmed spegla Fiskarnas hela tidsålder.

Det är också ett högst märkligt och unikt horoskop eftersom det på samma gång är både sideriskt och tropiskt! Detta inträffar endast en enda gång under den 26 000 år långa precessionscykeln. Bara just vid inledningen av Fiskarnas tidsålder, då Vårdagjämningspunkten (0° tropiska Väduren) passerar över 0° sideriska Väduren, sammanfaller de båda zodiakerna för att sedan omedelbart glida isär igen! Enligt mitt datorprogram är det bara detta korta ögonblick, klockan 08:51:31 Greenwich Mean Time år 201, som under nuvarande 26 000 år långa precessionscykel kan uppvisa ett sideriskt och ett tropiskt horoskop som är exakt lika!

Tilläggas bör att detta är enligt den Galaktiska ayanamshan (se inlägget en-galaktisk-ayanamsha-t461.html). Tyvärr kan jag inte ställa in mitt datorprogram för den Galaktiska ayanamshan, så horoskopet nedan är ställt enligt Fagan-Allens ayanamsha. Skillnaden är 16' och bör alltså dras av från horoskopets värden för att det ska vara enligt den Galaktiska ayanamshan och på så vis överensstämma med motsvarande tropiska horoskop. Solens placering i horoskopet ska med andra ord vara 00°00' och inte 00°16' och på liknande sätt ska 16' dras av från alla övriga positioner i horoskopet.

Bild
Fiskarnas tidsålder/Vårdagjämningen, 21 mars 201, 08:51:31 GMT, Greenwich, England.
Sideriskt horoskop, Fagan-Allen (dra av 16' för att få värdena enligt den Galaktiska ayanamshan).

Den Galaktiska ayanamshan - framtagen av den sideriska astrologen Nick Anthony Fiorenza – är den enda ayanamsha som är helt integrerad i den kosmiska helhetens dynamik (se tidigare resonemang kring detta: en-galaktisk-ayanamsha-t461.html) och, som jag ser det, är det detta som möjliggör en beräkning av tidpunkten för Fiskarnas tidsålders inledning.

Vårt horoskop ger också en god beskrivning av Fiskarnas tidsålder. Tidsåldershärskaren Neptunus är högst på himlen i konjunktion med MC i sideriska Vattumannen. Månen, Norra månnoden, Saturnus och asteroiden Vesta befinner sig alla i sideriska Fiskarna i det tionde huset, dvs. de disponeras alla av Neptunus. Fiskarnas traditionella härskare Jupiter är i sideriska Lejonet i det andra huset i konjunktion med asteroiden Pallas och även med förändringarnas planet Uranus i det tredje huset. Transformativa Pluto är i första huset i sideriska Tvillingarna, disponerad av horoskophärskaren Merkurius, som är i sideriska Väduren tillsammans med Vårdagjämnings-Solen, som alltså i just detta ögonblick passerar över 0° sideriska Väduren.

Historiskt sett har Fiskarnas tidsålder inneburit en kraftigt omvälvande period. De kristna och muslimska religionssystemen har brett ut sig över vida områden, västvärlden (med koncentration i Europa och senare USA) har framträtt i en kraftig maktposition genom geografiska erövringar, modern vetenskap, industrialism, teknologi och framväxten av det sekulariserade moderna samhället.

Religionernas roll speglas i horoskopet av konjunktionen mellan tidsåldershärskaren Neptunus och Venus vid MC i Vattumannen kring den nionde husspetsen. Vattumannen antyder de här religionssystemens ”allmänneliga” karaktär (katolska kyrkan, den allmänneliga eller universella kyrkan). Även islam har denna ”allmänneliga” eller universella inriktning. Neptunus kvadratur till Mars i Skorpionen i det femte huset visar på såväl den kristna som den muslimska religionens aggressiva utbredning. Också Sol-disponerade Jupiter, den traditionella tidsåldershärskaren, i Lejonet på den tredje husspeten, antyder religionens roll, även den i kvadratur till Mars.

Jupiter i Lejonet speglar också de stora geografiska upptäckternas era (ur västerländsk synvinkel). Vetenskapens och teknologins stora omvälvningar visas dels genom MC-härskaren Uranus i Lejonet i konjunktion med Jupiter och dels genom Merkurius-disponerade Pluto i Tvillingarna i det första huset. Merkurius i Väduren, i konjunktion med Solen, härskar, via Tvillingarna på Ascendenten, över horoskopet som helhet, vilket antyder kommunikationens och vetenskapens stora roll under denna epok.

Att det handlar om Fiskarnas tidsålder står klart dels genom tidsåldershärskaren Neptunus placering och dels genom de många planeterna i det Neptunus-styrda tionde huset. Här återfinner vi såväl Månen som den Norra månnoden, Saturnus och asteroiden Vesta, alla i Fiskarnas tecken. Även Vårdagjämnings-Solen är i detta hus, exakt vid 0° i sideriska Väduren i sin retrograda precessionsrörelse på väg in i Fiskarnas sideriska tecken.

Månen är i det 28:e arabiska Månhuset, Batn al-Hut, vars symbol lämpligt nog är en fisk. Huset, som avslutar kretsen av Månhus, representerar förverkligande, kulmination och skörd. Det står också för tillit, tro och vägledning förbi hinder och faror. Det arabiska namnet betyder ”Fiskens buk”. Huset associeras med den arabiska bokstaven و waw med talvärdet 6 – skapelsens, harmonins och Venus tal. Venus är också upphöjd i detta Månhus. Motsvarande indiska Månhus, Revati, vars symbol också är en fisk, har en likartad symbolik.

Så här långt har jag bara presenterat horoskopet. Själva den sideriska tolkningen av hur himlens stjärnor förhåller sig till horoskopets axlar och planeter återstår ännu att göra och jag har för avsikt att återkomma med detta i ett uppföljande inlägg.

Det tycks ändå som att detta horoskop, som jag ”fick fram” ganska överraskande, ger en förvånansvärt tydlig bild av Fiskarnas tidsålder. Definitionen av tidsålderns inledning är ju, som sagt, att Vårdagjämnings-Solen i sin retrograda precessionsrörelse passerar över 0° i sideriska Väduren. Tack vare den Galaktiska ayanamshan, som exakt förankrar den sideriska zodiaken i det kosmiska skeendet, visade det sig vara möjligt att ”pricka in” exakt vilket år Vårdagjämnings-Solen befann sig precis på 0° sideriska Väduren. Att jag – under över alla under – tycks ha prickat rätt stärks av det faktum att horoskopet så tydligt speglar Fiskarnas tidsålder!

Alla kommentarer och funderingar är naturligtvis mycket välkomna.


Mats i det blå_________________
Det finns en sång i allting
Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Siderisk tolkning
InläggPostat: fre maj 10, 2013 9:45 am 
Site Admin
Användarvisningsbild

Blev medlem: mån aug 28, 2006 12:36 pm
Inlägg: 827
Ort: Sverige
Här följer den första delen av den sideriska tolkningen eller analysen av horoskopet för Fiskarnas tidsålder/Vårdagjämningen år 201.

Det sideriska horoskopets födelsekors utgörs av de båda axlarna, den vertikala MC/IC-axeln och den horisontella Asc/Des-axeln. I det här fallet rör det sig om födelsen av en hel astrologisk tidsålder, Fiskarnas tidsålder, som alltjämt pågår.

I den sideriska tolkningen betraktas horoskopet ur ett själsligt/andligt perspektiv och vi får föreställa oss hur ”tidsålderns själ” sänker sig ned mot det jordiska planet genom den vertikala MC/IC-axeln för att ta form och manifesteras i vår jordiska verklighet. Den horisontella Asc/Des-axeln visar sedan hur tidsåldern kommer till ”horisontellt” uttryck i det mänskliga livet. Varje zodiakepok utgör en tolftedel av hela den stora precessionscykeln och skänker sin särskilda karaktär och färg åt den mänskliga utvecklingen i samspel med de övriga epokerna, de som föregått den och de som kommer att följa efter den.

Den genomgång av horoskopets kulminerande/antikulminerande och uppstigande/nedgående stjärnor som nu följer är endast att betrakta som ett första trevande försök från min sida för att se om en sådan siderisk analys på något sätt kan spegla den nu pågående zodiakepoken.

Kulminerande stjärnor är de som befinner sig i longitud linje med horoskopets MC i en orb om ± 7.5°. Dessa stjärnor speglar hur i det här fallet Fiskarnas tidsålder manifesteras och hur ”dess själ” ger form åt det jordiska skeendet. De motsatta, antikulminerande stjärnorna är de som är i linje med horoskopets IC (± 7.5°). De visar hur ”tidsålderns själ” tränger ner i den jordiska sfären, hur den så att säga inkarnerar här och tar boning i det jordiska skeendet.

Uppstigande stjärnor är de som vid födelsen är i linje med horoskopets Ascendent (± 7.5°). De visar i det här fallet på hur, på vilket sätt, ”tidsålderns själ” kommer till uttryck, dess särskilda natur och karaktär och hur den så att säga brer ut sig ”horisontellt”. De nedgående stjärnorna, de som är i linje med horoskopets Descendent (± 7.5°), speglar det som ”tidsålderns själ” åstadkommer på det horisontella jordiska planet och hur detta färgar och ger karaktär åt den jordiska tillvaron.

Horoskopet för Fiskarnas tidsålder har MC vid 08°26' i sideriska/tropiska Vattumannen (de båda zodiakerna sammanfaller ju i detta särskilda horoskop). Tidsåldershärskaren Neptunus står högst på himlen i konjunktion med MC. Horoskopets kulminerande stjärnor (de som är i linje med MC ± 7.5°) tillhör stjärnbilderna Vattumannen, Pegasus, Svanen och Södra Fisken (Piscis Australis). Vattumannens stjärnbild ligger på ekliptikan, Pegasus och Svanen brer ut sig norr därom och Södra Fisken ligger i söder. Det område av himlen där Vattumannens stjärnbild befinner sig, har sedan gammalt associerats med vatten. Vattumannen själv häller livgivande vatten ur sin kruka och omges av konstellationerna Fiskarna, Valfisken, Havsgeten (Stenbocken), Delfinen, Floden Eridanus, Södra Fisken och Vattenormen, som alla är förknippade med vattenelementet. Så trots att zodiaktecknet Vattumannen är ett lufttecken, så är ändå konstellationen Vattumannen med omgivande stjärnbilder starkt associerade till vatten. Det passar alltså mycket bra att horoskopet för Fiskarnas tidsålder har MC i den här riktningen.

Vi får föreställa oss att det sideriska inflytandet kanaliseras genom tidsåldershärskaren Neptunus som är i konjunktion med MC. De främsta kulminerande stjärnorna i horoskopet är Sadalmelik och Sadachbia i Vattumannens stjärnbild, Enif och Baham i Pegasus, Deneb i Svanen samt Fomalhaut (”Fiskens mun”) i Södra Fisken (Piscis Australis). Dessa anses alla vara lyckosamma, stödjande och visionära stjärnor med ett gynnsamt och stödjande inflytande när det gäller den mänskliga medvetenhetsutvecklingen.

I den andra änden av horoskopets vertikala axel, vid IC, som är vid 08°26' i sideriska/tropiska Lejonet, återfinner vi de antikulminerande stjärnorna, vilka är belägna förutom i Lejonet också i stjärnbilderna Vattenormen (Hydra), Skeppet (Argo Navis) samt Stora Björnen och Draken. Också här finner vi alltså vattenelementet representerat, denna gång av Vattenormen och Skeppet Argo. Och – märkligt nog – kanaliseras det sideriska inflytandet i den här änden av MC/IC-axeln genom den traditionella tidsåldershärskaren Jupiter i Lejonet, som är i konjunktion med IC. Att Fiskarnas båda härskare, den moderna och den traditionella, Neptunus och Jupiter, befinner sig i var sin ände av horoskopets vertikala MC/IC-axel, får sägas ge extra tyngd åt att detta faktiskt tycks vara horoskopet för Fiskarnas tidsålder!

Det är alltså längs denna vertikala axel, från MC till IC, som vi får föreställa oss att ”tidsålderns själ” sänker sig ned via Neptunus (Fiskarnas moderna härskare) och MC och sedan får fäste i det jordiska skeendet genom Jupiter (Fiskarnas traditionella härskare) vid IC. Härvid förstärks dessutom Fiskarnas vattentema ytterligare genom de på södra himlen belägna stjärnbilderna, Södra Fisken, söder om Vattumannen, vid MC, och Argo Navis, söder om Lejonet, vid IC.

De främsta antikulminerande stjärnorna är Regulus i Lejonet – liksom Fomalhaut vid MC en av de ”fyra kungliga stjärnorna” - samt i norr Thuban i stjärnbilden Draken och Alioth i Stora Björnen, i söder Alphard i Vattenormen och Suhail Al Muhlif i Skeppet Argos. Regulus, som också kallas ”Lejonets hjärta”, representerar vertikal integritet - detta att vara sann mot sig själv och trogen det inre själsliga eller andliga källflödet. De båda stjärnorna Regulus och Fomalhaut sägs också inspirera inom konstens och vetenskapens områden. Thuban i Draken – som tidigare i precessionscykeln var polstjärna – och Alioth i Stora Björnen uttrycker båda kraftfull handling och beslutsamhet. På södra stjärnhimlen tillförs själsliga intentioner genom Alphard i Vattenormen och Suhail Al Muhlif i Skeppet Argo.

Hela samspelet av kulminerande och antikulminerande stjärnor, som alltså illustrerar hur ”tidsålderns själ” stiger ned i det jordiska skeendet och manifesterar sig i vår verklighet här, kan sammanfattas i nedanstående schematiska uppställning:

Bild

Låt oss nu gå vidare och betrakta horoskopets uppstigande respektive nedgående stjärnor, ifall de kan sägas spegla hur Fiskarnas tidsålder har kommit till uttryck också i ”horisontell” mening. De uppstigande stjärnorna är alltså de som är i longitudlinje med horoskopets Ascendent ± 7.5°. Ascendenten är belägen vid 14°00' i Tvillingarna. De uppstigande stjärnorna tillhör förutom denna stjärnbild också de södra konstellationerna Stora Hunden (Canis Major) och Argo Navis. Skeppet Argo är en vidsträckt stjärnbild vars stjärnor i det här horoskopet figurerar både i linje med IC i Lejonet, som antikulminerande stjärnor, och med Ascendenten i Tvillingarna, som uppstigande stjärnor.

Den utan tvekan mest iögonfallande uppstigande stjärnan är Sirius, som är himlens ljusstarkaste stjärna. Den representerar naturligtvis växande ljus, insikt och kunskap. I det forna Egypten låg den här ljusstarka stjärnan och dess heliakiska uppstigande till grund för hela den egyptiska kalendern. Den förknippades med Nilens livgivande vatten och med gudinnan Isis. I kristen symbolik har den associerats till Betlehemsstjärnan (med de tre stjärnorna i Orions bälte som de ”vise männen” på väg mot stjärnan Sirius). Det arabiska namnet är الشِّعْرَى Aš-ši‘rā eller Ash-Shira, ”prinsen, härföraren” (hebreiskaשר Sar) och det grekiska är Σείριος Seirios, ”Den glödande” eller ”Den brännande”, varifrån vi har namnet Sirius. Att denna stjärna är uppstigande i horoskopet för Fiskarnas tidsålder visar på stor styrka och kraft. Intentionen är klar och lysande men det är också en energi eller kraft som är svår att hantera och som i värsta fall bränner allt i sin väg. Faran ligger i att saker och ting drivs på för hastigt.

Nästa uppstigande stjärna är Canopus, den ljusstarkaste stjärnan i den södra stjärnbilden Argo Navis, förknippad med navigation liksom med själslig utveckling och visdom. För forntidens sjöfarare och karavanledare tjänstgjorde Canopus som en sydlig ”polstjärna” och vägvisare vid navigeringen. Stjärnan är förknippad med ledarskap, utstakandet av nya färdriktningar och brytandet av ny mark, liksom med själens evolutionära resa.

Förutom dessa båda dominerande ledstjärnor i söder – Sirius och Canopus – finns bland de uppstigande stjärnorna flera mindre stjärnor i Tvillingarnas stjärnbild, som alla har att göra med aktivitet, kommers, kommunikation och vetenskap.

Går vi så vidare och ser på horoskopets nedgående stjärnor, de som ligger i linje med Descendenten (14°00' i Skytten ± 7.5°), så finner vi att de är belägna förutom i Skytten också i konstellationerna Skölden och Lyran. Al-Nasl – själva spetsen på Skyttens pil – är riktad mot Galaxens centrum och representerar fokus på de högsta idealen. Den klotformiga nebulosan Facies – belägen i ansiktet på Kentauren/Skytten – representerar en penetrerande och okuvlig kraft, i positiv mening uttryckt genom fasthållande vid en högre sanning och uppnående av högt ställda mål, i negativ mening genom diktatur, terror och grymhet. Stjärnan med det mesopotamiskklingande namnet Nunki (Σ Sagittarii) associerar till den forna babyloniska astrologin och kallas även ”Tillkännagivandet av havet”. Det ”hav” som avses är den vattensektion av himlen som jag nämnde i samband med horoskopets kulminerande stjärnor – återigen en anspelning på Fiskarnas vattentema.

Stjärnorna i den lilla konstellationen Skölden, mellan stjärnbilden Ormen och Skyttens huvud, anses inspirera till ihärdighet och kampvilja – en vilja att leva, kämpa och dö för det man tror på. Nedgående stjärnor högt i norr är Vega och Sheliak i stjärnbilden Lyran eller Änglaharpan. Här har vi att göra med fullbordandet av själens intentioner. Vega tillför en ljusvärld av möjligheter för fullbordandet av vår medvetenhetsutveckling.

Bland horoskopets nedgående stjärnor – de som pekar ut tidsålderns ”horisontella” verkningar – finner vi också det s.k. Sol-apex, även benämnt ”Solens väg”. Denna punkt på himlen pekar ut vår Sols och vårt solsystems färdriktning i Galaxen. Astrologiskt anses punkten markera själens unika och individualiserade färdväg mot fullbordandet av sin medvetenhetsutveckling, och står därför också för fokusering och tillit.

Sammanfattar vi så tidsålderns ”horisontella” utbredning och verkan i det jordiska skeendet – speglat genom horoskopets uppstigande och nedgående stjärnor – så ser vi hur två mäktiga ledstjärnor stiger upp i öster, Sirius, himlens ljusstarkaste stjärna, och Canopus, den ljusstarkaste stjärnan i den södra stjärnbilden Skeppet (Argo Navis), indikerande starkt ledarskap respektive fokus på själslig utveckling. De båda framträdande stjärnorna speglar de två världsreligionernas framväxt och utbredning – kristendomen och islam – under den aktuella tidsåldern. Likaså pekar de på västerlandets framväxt som ledande världsmakt. Tvillingarna på Ascendenten visar på betydelsen av rörlighet, aktivitet, kommunikation, kommers, skriftkultur och vetenskap under Fiskarnas tidsålder. I väster har vi Skyttens stjärnbild, speglande religionens och filosofins roll och även de stora upptäcktsresorna och kartläggandet av hela Jorden, vidare den högre utbildningens roll liksom också ett allmänt vidgande av vyerna under den innevarande zodiakepoken.

Utan tvekan ger horoskopet, och den sideriska analysen så här långt, en tydlig och klar beskrivning av Fiskarnas tidsålder! Ännu återstår att se på de stjärnor som är i linje med horoskopets planeter och andra faktorer, vilket jag får återkomma till.

Nu kan man naturligtvis undra – vilket inte minst jag själv gör – om man verkligen kan ställa ett horoskop för något så ”abstrakt” som en astrologisk tidsålder. Har en sådan ”tidsålder” en bestämd början i ett bestämt ögonblick som går att fastslå så exakt som det är fråga om här? Annars brukar man ju säga att övergången från en ”zodiakepok” till en annan är ganska flytande, att den sträcker sig över flera sekler. Det här horoskopet bygger ju på en astrologisk ”modell” med två zodiaker – en stillastående, siderisk, och en rörlig, tropisk – vilka förhåller sig på ett växlande sätt till varandra. Den tropiska vårdagjämningspunkten beskriver en retrograd precessionscykel genom den stillastående sideriska zodiaken, med dess indelning i tolv arketypiska zodiaktecken. Under cykelns gång genereras tolv olika ”zodiakepoker”, beroende på vilket sideriskt tecken vårdagjämningspunkten träder in i. Det vanliga är att man ser övergången från ett tecken till ett annat som en flytande företeelse, något som pågår gradvis över en lång tid.

Här har jag istället ”fångat” själva övergången i ett enda kort och skälvande ögonblick – vårdagjämningen år 201 då vårdagjämningspunkten enligt det datorprogram jag använder och enligt den ”Galaktiska ayanamshan” passerar över 0° sideriska Väduren, vilket teoretiskt och definitionsmässigt innebär den retrograda övergången från Vädurens till Fiskarnas tidsålder. Men är detta tillräckligt ”konkret” och verkligt eller är det bara en teoretisk konstruktion? Det märkliga är att horoskopet självt ändå med önskvärd tydlighet tycks visa på Fiskarnas tidsålder. Så kanske är det trots allt ändå ett ”konkret faktum” att denna tidsålder började just vid vårdagjämningen år 201. Jämför man med gryningen, så innebär ju den också en gradvis övergång, samtidigt som själva soluppgången har sin exakta tidpunkt. Säkert går det att pröva horoskopets giltighet genom transiter och progressioner – också något att återkomma till!

Kommentarer och synpunkter är mer än välkomna!


Mats i det blå_________________
Det finns en sång i allting
Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
 Sida 1 av 1 [ 2 inlägg ] 


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Hoppa till:  

cron