Aktuellt datum och tid: ons jan 23, 2019 6:30 pm

 Sida 1 av 1 [ 7 inlägg ] 
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Hur olika tekniker för prediktioner fungerar som ETT system
InläggPostat: sön mar 01, 2009 8:46 pm 

Blev medlem: sön dec 07, 2008 10:16 pm
Inlägg: 84
Hej!

Jag får ofta en känsla av att många läsare inte blir speciellt imponerade när de läser astrologers olika förklaringar och redogörelser av kontakter som korrelerar eller korresponderar till en viss given händelse eller livsprocess i en persons eller nations liv. Och jag tror att en av orsakerna till detta är att man som icke-astrolog helt enkelt inte vet frekvensen (d.v.s. hur ofta eller sällan) en viss given kontakt mellan olika astrologiska faktorer äger rum. Och att man inte heller känner till den relativa och varierande styrkan mellan de olika system som finns för att beskriva viktiga händelser och upplevelser, d.v.s. transiter, progressioner, direktioner, solreturer, och planet-fas returer. Resultatet kan lätt bli att man tar astrologens sammanförande av en händelse/upplevelse med en samtidigt aktiv kontakt i horoskopet som beskriver eller förklarar händelsen, med en axelryckning, som något godtyckligt, eller att man diskrediterar påståendet som en plattityd.

Om vi tar kronprinsessan Victorias horoskop som exempel, så vet vi att hon officiellt förlovades den 24 februari 2009, och att astrologen då kan peka på att pr. Asc lägger sig i en exakt konjunktion till hennes natala Venus endast 2 månader senare. Astrologen förklarar att (sekundära) progressioner har ett ”tidsfönster” på, i detta fall åtminstone, +/- 6 månader (beroende på vad det är för planet eller faktor som progredieras så varierar detta tidsfönster) och att andra astrologiska faktorer, som t.ex. transiter till axlarna eller pr. Månen, utlöser denna mer långfristiga Asc=Venus kontakt eller influens. Och mycket riktigt: pr. Månen var den 18 februari då i exakt konjunktion med hennes Descendent. Pr. Månen zoomar alltså in Asc=Venus kontakten (som har minst 1 års influens) och informerar astrologen att i februari 2009 (+/- 1 månad) finns det stor sannolikhet att denna kontakt kommer att manifesteras. Den progredierade Månen har en ”tidsorb” (eller influenstid) på +/- 1månad.

Det finns alltså en hierarki av olika styrkor mellan olika prediktionssystem, som det är viktigt att känna till. Det hade t ex varit absurt att påstå att tr. Månen i kvadratur med Venus den 25 februari 2009 är den kontakt som indikerar förlovning. Varför det? Jo, eftersom transiterande Månen rör sig så snabbt att den under en månad hinner med att gå runt ett helt varv i zodiaken och alltså skapa alla tänkbara aspekter till samtliga planeter och faktorer i horoskopet. Samma sak gäller för t ex tr. Venus som kan röra sig så snabbt som 1grad och 16 bågminuter på en enda dag (och alltså snabbare än Solens dagliga rörelse, från ett geocentriskt perspektiv), och alltså är alltför ”svag” eller snabb för att kunna sägas korrelera till viktiga händelser i livet.

De enda transiter som är tillförlitliga i astrologiska förutsägelser är: Pluto, Neptunus, Uranus, Saturnus, och Jupiter eftersom de rör sig så långsamt. Och även bland dessa måste vi inskränka deras influens eller påverkan till främst aspekterna konjunktioner, oppositioner, och kvadraturer och speciellt då de kontaktar axlarna eller Sol eller Måne eller någon annan framträdande planet i det natala horoskopet. Men även i dessa fall fungerar transiterna mer som utlösare till solbågedirektioner och sekundära progressioner. Transiterande Mars fungerar ofta också som en utlösare till mer långfristiga progressioner eller solbågedirektioner.

När det gäller sekundära progressioner och konkreta händelser så håller vi oss främst till konjunktioner, oppositioner, och kvadraturer. Om vi då går tillbaks till Victorias horoskop (född 14 juli 1977 kl. 21.45 Stockholm) för att se hur ofta Venus har blivit kontaktad eller aktiverad av andra planeter eller faktorer så ser vi följande kontakter från födelsen till nu:

13 februari 1980: pr. Asc kvadratur Venus

15 mars 1993: pr. Mars konjunktion Venus

3 februari 1998: pr. Merkurius kvadratur Venus

25 april 2009: pr. Ascendenten konjunktion Venus

Så vad ser vi? Jo, att i hennes liv hittills har hon endast haft 4 progredierade kontakter till hennes Venus! Oftare än så är det alltså inte (jag har medvetet uteslutit pr. Månen i aspekt med Venus eftersom den rör sig så snabbt, ca 1 grad/månad, och som sagt, snarare fungerar som en ”trigger” eller utlösare till andra starkare kontakter än som en fristående influens).

Låt oss vända på det och kolla upp hur ofta Venus självt har kontaktat andra planeter eller punkter i hennes natala horoskop genom sekundära progressioner:

11 januari 1982: pr. Venus opposition Neptunus

22 november 1989: pr. Venus opposition MC

16 februari 1990: pr. Venus konjunktion Jupiter

9 april 2001: pr. Venus konjunktion Månen

15 juli 2006: pr. Venus kvadratur Pluto

Så nu har vi alltså 5 ytterligare kontakter, men ändå endast 9 progredierade Venus-kontakter allt som allt i hela hennes liv så här långt! Och av dessa nio skulle jag sätta pr. Asc konjunktion Venus som den starkaste – precis den kontakt som är aktiv just nu när hon precis förlovat sig. Jag tror att denna förståelse av frekvens är viktigt att fortsätta nämna i sammanhang som de här för att sätta i perspektiv den relativa styrkan i våra mätningar och för att bättra kunna övertyga icke-astrologer om astrologins fantastiska förmåga att kunna reflektera våra liv.

Om vi nu lägger till solbågedirektioner som involverar Venus får vi ytterligare 15 träffar. Allt som allt 24 Venus-kontakter genom progressioner och solbågedirektioner alltså i Victorias liv. Det kan låta mycket kanske, men slår man ut dem på hela hennes liv så blir det i genomsnitt 1 Venus-kontakt var 16:e månad, d.v.s. ungefär en Venusaktivering per 1½ år. Och då får man komma ihåg att alla kontakter INTE är lika viktiga, även om det är samma system (t ex progressioner) vi arbetar med. Hennes nuvarande pr. Asc=Venus är t ex betydligt starkare än solbåge Måne i semikvadratur med Venus 14 oktober 1996. Till dessa skillnader i tyngd och betydelse, måste vi naturligtvis anpassa mätningar till bland annat ålder. Vi förväntar oss t ex inte att kronprinsessan Victorias solbåge Sol=Venus när hon var 1 år och 8 månader ska reflektera förlovning, giftermål, eller liknande (åtminstone inte för henne själv). Så sunt förnuft leder oss i våra bedömningar av progressioner, direktioner, och transiter.

Som avslutning skulle jag vilja belysa två ganska extraordinära mätningar(men egentligen inte alls ovanliga) som sammanföll med Victorias förlovning. Vi har sett att den viktigaste kontakten är pr. Asc=Venus i april 2009, utlöst och manifesterad av pr. Månen i opposition med Ascendenten i februari. Men vi kan också nämna det faktum att den tertiära progredierade Månen var i exakt konjunktion med MC den 24 februari då förlovningen eklaterades. Den tertiära Månen (speciellt då den kontaktar någon av axlarna) zoomar in ytterligare den tid som pr. Månen eller transiter punkterar. Noel Tyl skriver så här: ” Tertiary Progressions can be used to average, to collect, to bring to a day-focus, several measurements within a particular period of time…The key signal in TP measurements is when the TP Moon crosses an angle (or squares it) in the natal chart and/or makes a conjunction, square, or opposition with a key planet” (s. 271-272 i “Solar Arcs”). Som om inte detta skulle vara nog så var transiterande Månen i konjunktion med Victorias Ascendent vid tiden då hennes förlovning eklaterades. Man kan ju nästan tro att hon hade konsulterat med en astrolog innan för att komma fram till just denna tid och dag, inte sant?

Hoppas dessa korta men koncisa redogörelser i skillnader och vikt mellan de olika astrologiska systemen för prediktion/förutsägelser kan klargöra och hjälpa något och inspirera till egna fortsatta studier. Hoppas också att jag har lyckats övertyga eller åtminstone visa för skeptiker att kompetenta astrologer inte i efterhand godtycligt väljer ut astrologiska kontakter som till sin arketypiska natur liknar händelsens natur (t ex genom ett urskillningslöst användande av obetydliga ofta-förekommande transiter), utan att det finns ett utarbetat system som garanterar immunitet mot sådana intrång och efterhandskonstruktioner som amatör-astrologer använder sig av för att "bevisa" astrologins legitimitet. Dela gärna med Er av egna erfarenheter eller ställ frågor om det är något som är oklart!

Med vänlig hälsning,
Anders


Senast redigerad av Anders ons mar 04, 2009 7:26 pm, redigerad totalt 1 gång.

Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Pedagogisk och bra genomgång
InläggPostat: tis mar 03, 2009 3:00 pm 
Site Admin
Användarvisningsbild

Blev medlem: mån aug 28, 2006 12:36 pm
Inlägg: 827
Ort: Sverige
Tack, Anders, för den intressanta och pedagogiska genomgången! Jag förstår att de här metoderna är mer precisa och - när det gäller förutsägelser eller prognoser - mer användbara än vanliga transiter.

Har själv, som sagt, inte börjat använda de här verktygen, även om jag naturligtvis känt till och varit medveten om dem. Det sätt jag har arbetat på i de horoskoptolkningar av händelser som jag har lagt ut på min hemsida är förstås mer "amatörmässigt" och oprofessionellt :) .

Ändå har jag kanske känt det som en styrka just när det gäller att för "utomstående" visa på astrologins giltighet. Min tanke har varit att det är lättare att påvisa det just genom att undvika alltför tekniska termer och resonemang.

Nu ligger det säkert en del i det du säger, att läsaren kanske inte blir så värst imponerad av mer allmänna resonemang. Och man kan ju säga att den metod jag använt kräver ganska "spektakulära" både händelser och transiter för att överhuvudtaget intressera någon.

När jag nu funderar kring det hela, så uppfattar jag det nog som att det - i det här sammanhanget, att visa på astrologins giltighet - finns både för- och nackdelar med båda tillvägagångssätten (exakta prediktionsmetoder vs mer allmänt påvisade transiter). De exakta och "finslipade" metoder du framhåller är naturligtvis överlägsna när det gäller att mer otvetydigt påvisa astrologins giltighet - under förutsättning att den som läser gör sig mödan att sätta sig in i och förstå de ganska "tekniska" resonemangen.

Vill det sig illa riskerar termer som "sekundära progressioner" och "solbågedirektioner" att få en avskräckande verkan på den som läser ("Det här är alldeles för invecklat!"). Kanske beror det på vilken typ av läsare det gäller. En del tilltalas kanske medan andra avskräcks.

Så även om den metod du framhåller har större exakthet och visar mer klart och otvetydigt på astrologins giltighet, så kvarstår problemet att kunna förklara det för en "utomstående".

Den metod jag använt är mer diffus, mer beroende av spektakulära eller åtminstone tydligt påvisbara transiter. Om vi tar som exempel horoskopet för mordet på Olof Palme, som jag har tolkat på min hemsida, så visar jag där hur mordtillfällets Mars faller exakt på Palmes natala Ascendent. Det är ju oerhört spektakulärt och tydligt. Ändå kan man invända att det inte i sig var något unikt. Planeten Mars har ju passerat över Palmes natala Ascendent åtskilliga gånger under hans levnad - och över alla personers Ascendent - utan att något dödande skott avlossats och genomborrat personen.

Men det jag vill visa - i efterhand - är att så skedde just vid mordtillfället! I sig hade marstransiten inte kunnat användas som någon säker indikation i förväg på att statsministern skulle bli skjuten. Men i efterhand har det sitt intresse att transiten var verksam just vid mordet. Tillsammans med övriga faktorer visar det på astrologins giltighet. Jag tycker inte man kan kalla det en "efterhandskonstruktion", möjligen en "iakttagelse i efterhand" - och dessutom en viktig och relevant iakttagelse.

Nu handlar det väl egentligen inte om att övertyga eller "omvända" några skeptiker, utan mer om att vid behov kunna stå upp och försvara astrologin när den - som ofta sker - blir utsatt för orättvisa och osakliga angrepp. Och kanske kan då de båda metoder vi diskuterat här också med fördel användas i kombination med varandra för att visa på astrologins giltighet.

Själv inser jag - tack vare det du framhållit här på forumet - att jag personligen behöver sätta mig in i och lära mig använda de mer exakta prediktionssystem som du så pedagogiskt och bra beskriver här. Att inte göra det innebär en brist i min astrologiska verktygslåda. Så jag tycker det är förträffligt att du tar upp det. Säkert är det andra också som vill förstå det här bättre och kunna använda sig av det.

Jag planerar skaffa boken du rekommenderar, Noel Tyl: Solar Arcs, och studera den. Sedan kanske det kan bli intressant att gå igenom de horoskop jag redan har gjort tolkningar av på min hemsida med hjälp av de här mer precisa metoderna och se vad som visar sig. Det är så jag tänker mig att jag ska lära mig använda dem. Nu tar det säkert ett tag innan jag kommer så långt, men så snart jag är där, lovar jag att berätta vad jag kommit fram till.

Det var en mycket intressant och belysande genomgång du gjorde av kronprinsessan Victorias sekundära progressioner. Jag ska titta igenom det riktigt noga som ett första "övningsexempel" för att se hur de här progressionerna verkar.

Så, än en gång, tack Anders för en bra och instruktiv redogörelse. Hoppas fler hittar hit och får del av det du skriver.

Mats i det blå_________________
Det finns en sång i allting
Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Svar och kommentarer
InläggPostat: tis mar 03, 2009 11:12 pm 

Blev medlem: sön dec 07, 2008 10:16 pm
Inlägg: 84
Hej Mats!

Tack för ditt snabba och utförliga svar och dina uppskattande ord! :)

Min främsta avsikt till att jag skrev om de här sakerna var som respons till min egen erfarenhet sedan tidigare - då jag skrivit och läst på andra svenska och engelska forum - av att läsare inte sett eller förstått astrologins kraft eftersom de astrologiska påståenden och förklaringar som gjordes av mig eller andra astrologer blandades ihop med och uppfattades som ”ett av många andra generella påståenden” gjorda av andra som gärna vill kunna astrologi men som inte studerat det tillräckligt. Problemet är att många som är astrologiskt konversanta och känner till grundläggande terminologi är så ivriga med att se och visa hur specifika händelser faktiskt finns reflekterat i horoskopet (vilket man alltid kan finna genom att se efter transiter från de snabbare planeterna och användandet av många olika aspekter) att man tappat mycket trovärdighet och dessutom samtidigt gjort det svårare för den mer sofistikerade och övertygande astrologin att få komma fram. Jag har t ex sett påståenden av typen: ”att du träffat din drömpartner just nu ser vi genom att tr. Neptunus är i sextil med din Venus”. Och när jag sedan analyserat horoskopet mer detaljerat så såg jag att personen hade pr. Solen i konjunktion med Venus, samtidigt som pr. Månen den månaden var i konjunktion med Ascendenten! Det var alltså dessa progressioner som reflekterade händelsen och inte transiten.

Naturligtvis kan tr. Neptunus i sextil med Venus färga, nyansera, och lyfta fram progressionen, men en sådan kontakt är inte stark nog att utlösa viktiga händelser i våra liv. Så problemet blir att den kritiska icke-astrologiska läsaren inte vet vad han eller hon ska tycka eftersom de där astrologerna minsann alltid hittar svar på allting I EFTERHAND, t.o.m. till våra mer triviala vardagsupplevelser. Och ofta är det just transiter som används urskillningslöst till att förklara allt. Men dessa transiter håller inte för prediktioner!

En stark bidragande orsak till detta känner jag är alla de böcker om transiter som skrivits och publicerats, speciellt på -70 talet (som t ex Robert Hands ”Planets in transit”, 1976) där detaljerade beskrivningar i kokboksformat ges för alla tänkbara kontakter, allt från tr. Månen i sextil med Merkurius till tr. Venus i trigon med Månen, med resultatet att den oinvigde läsaren tror att varje kontakt är lika viktig och kännbar. Och så är det naturligtvis inte!

Just transiter brukar ju, av någon anledning, tillhöra de tekniker som studenter först lär sig, och ivriga med att se signifikans i allting och beväpnade med sina kokboksböcker om transiter går de till attack och läser in alltför mycket i sina tolkningar av transiter. En annan trolig anledning till varför transiter används flitigare i början av ens studier än olika progressioner och direktioner, är deras naturalistiska natur, d.v.s. att transiter visar hur ”stjärnhimlen” faktiskt ser ut vid en viss given tid och som därför kan uppfattas som de mest naturliga och logiska influenserna jämfört med de symboliska progressionerna och de syntetiska direktionerna. Men att astrologi kan förklaras och förstås genom enbart naturalistisk terminologi är förlegat och avslöjar ett medvetande som fortfarande är fast i ett objektivistiskt och ”vetenskapligt” synsätt. Och symboliska tekniker som progressioner kan därför inte förklaras inom ramen av detta synsätt.

Progressioner och direktioner är inte mycket mer komplicerade än transiter. Tvärtom faktiskt i många avseenden, eftersom de ger färre träffar eller kontakter än transiter och därför reducerar våra mätningar och minskar tendensen att bli överväldigad av en massa onödig information. Men termer som solbågedirektioner, tertiära progressioner, holografiska transiter, etc. kan kanske avskräcka snarare än attrahera, som du skriver.

Mitt inlägg var inte avsedd som någon kritik till dina ”händelsehoroskop” som jag tycker är intressanta, och mitt kanske illa valda uttryck "amatör-astrologer" avsåg inte dig, Mats! Det roar mig att läsa dina händelsehoroskop, och jag fascineras av att varje ögonblicks specifika natur och karaktär kan fungera som en ytterligare lins till händelser ovanpå mer avgörande dynamiker beskrivet genom inblandade personers natala kartor (om händelsehoroskopet nu relaterar till en eller flera personer, vilket naturligtvis inte alltid är fallet). Så det är inte min mening att ”armbåga ut” denna typ av astrologi, som jag erkänner som legitim och fascinerande. Tvärtom faktiskt! Så jag hoppas att du skriver flera sådana artiklar, Mats! Jag använder mig själv av elektioner ibland (valda horoskop) och fascineras av hur de kan hjälpa eller lindra en annars till synes hopplös period, eller maximera framgången av projekt, och kanske vi hade kunnat diskutera denna mer lättsamma form av astrologi framöver? :shock:

Ja, frågan om vilken nivå man ska lägga sig på för att bäst attrahera till sig andra och fånga deras intresse, är inte alltid lätt att avväga, som du skriver. Jag tror att en ”presentation” av hela registret är det bästa så att olika läsare själva får välja efter intresse vad de känner är bäst för dem. Jag tänkte framöver uppmuntra läsare på forumet att delta i några enkla planet-tecken analyser på kända svenska personer så att vi kan diskutera och utveckla vår känsla och intuition vad gäller planet-tecken kombinationer genom att se hur de uttrycks för offentliga personer. Förhoppningsvis finns det ett intresse för detta och jag tror att dessa mer praktiska övningar är det som kan fånga intresset istället för invecklade teoretiska och abstrakta resonemang. Så vi får väl hjälpas åt att göra det här forumet lite mer dynamiskt och relationellt och mindre soloistiskt 8)

Ha det så bra så länge, och tack än en gång för dina uppmuntrande och varma ord! Jag hoppas att du kommer att kunna se "poesin" i solbågedirektioner och progressioner, som du skrivit känns viktigt för dig, och att vi kan återkomma till ämnet när du läst boken "Solar Arcs".

Vi hörs snart igen!

Med vänlig hälsning,
Anders


Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Ett mer aktivt forum
InläggPostat: ons mar 04, 2009 4:40 pm 
Site Admin
Användarvisningsbild

Blev medlem: mån aug 28, 2006 12:36 pm
Inlägg: 827
Ort: Sverige
Hej Anders!

Tack för dina intressanta reflektioner och förtydliganden! Jag förstår hur du menar, att man lätt läser in för mycket i transiter och lätt kan överdriva deras betydelse och att man då istället kanske förbiser de progressioner och direktioner som verkligen visar på astrologins giltighet.

Det gläder mig att du trots allt ändå finner ett visst värde och berättigande i mina "händelsehoroskop" och att du tydligen inte dömer ut dem som alltför "amatörmässiga". :D Jag blir själv nyfiken och ska kolla igenom och se om de står pall för en lite mer kritisk granskning nu med de nya synpunkter jag har tagit till mig genom vår diskussion här.

Astrologin är ju oerhört omfattande och det är fascinerande att karmiska band, personligheter, händelser och skeenden tycks kunna speglas på en mångfald sätt och genom många olika tolkningsförfaranden. "Poesin" i det hela är, som sagt, viktig för mig och jag tror säkert jag kommer att "se poesin" i progressioner och solbågedirektioner när jag väl har hunnit sätta mig in i hur det fungerar! Noel Tyls bok verkar bra så jag ska beställa den.

Det är märkligt, men just det som du har framhållit och förespråkat här på forumet, dels om den evolutionära astrologin och dels om de mer exakta och finslipade metoderna, är det jag känner att jag behöver tillgodogöra mig för att gå vidare. Så det är jag dig mycket tacksam för! :)

Det blir spännande att se hur du kommer att lägga upp din egen astrologisida. Har du kommit en bit på väg i utformandet av den?

En mycket bra idé du har om lite praktiska övningar här på forumet! Jag har också tänkt att något sådant kan vara bra. Du är mycket välkommen att köra igång med de planet-tecken analyser som du nämner. Kanske behövs en ny underavdelning på forumet för detta? Jag är öppen för att införa en sådan, kanske med rubriken "Praktiska övningar". Eller har du (eller någon annan) ett bättre förslag? Roligt om vi blir fler som hjälps åt att utforma forumet så att det får en bra och ändamålsenlig form.

Det vore också kul, tycker jag, och skulle bli mer personligt, om de som läser och skriver här skrev en liten presentation av sig själva under rubriken "Presentation". Så du (och alla andra) är välkomna att presentera er lite! :D

Tror det skulle bidra till att göra forumet mer personligt och levande. Andra idéer och förslag är också välkomna under rubriken "Idéer och snilleblixtar".

Ha det bra!

Mats i det blå_________________
Det finns en sång i allting
Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Praktik, presentation, och hemsida.
InläggPostat: ons mar 04, 2009 7:55 pm 

Blev medlem: sön dec 07, 2008 10:16 pm
Inlägg: 84
Hej Mats!

Det gläder mig att du upplever mina inlägg om EA och SB som intressanta och lärorika!

Vad gäller min egen sida har jag egentligen inte börjat riktigt ännu, men planerar att börja arbeta aktivt med åtminstone innehållet i den, nu till våren när jag får lite mer tid. Den praktiska biten får jag överlämna till någon annan med de färdigheterna och det tålamodet. Vet du, eller någon annan, någon bra person som kan tänka sig att hjälpa till med en sida mot betalning så skriv gärna till min e-mail och berätta. Jag behöver all hjälp jag kan få.

Jag tycker absolut att en underavdelning med rubriken ”Praktiska övningar” låter som en bra idé, och jag lovar att sätta igång så snart jag känner inspiration och disciplin att sitta framför den glada datorskärmen. Jag tänkte att nivån på övningarna ska vara så pass grundläggande att även de som är relativt nya till astrologin ska kunna vara med samtidigt som andra kan göra djupare analyser om de känner att de vill försöka det. Astrologin är ju ett fantastiskt rikt språk och med ett appliceringsomfång som täcker allt som vi vet om vår existens, så nog finns det möjlighet till kommunikation alltid! 8)

Jag ser också fram emot att läsa och diskutera inlägg på forumet som inleds av dig själv (så att man vet vad som intresserar dig och vad för typ av frågor du sysselsätter dina tankar med)! :lol: Och som sagt, hoppas att några av de mer genuint intresserade personerna på Passagen debatt Astrologi, börjar medverka här också.

Jag tycker att det här med en presentation av sig själv är trevligt och en god gest till andra läsare, så jag tänker skriva lite där också. Men som sagt, jag känner att det viktigaste är att fler än du och jag och Marianne börjar skriva här för att undvika att göra forumet mer till en brevväxling än ett interaktivt grupp-forum!

Lev väl så länge! :)

Med vänlig hälsning,
Anders


Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Ny avdelning till ditt förfogande!
InläggPostat: tor mar 05, 2009 7:35 pm 
Site Admin
Användarvisningsbild

Blev medlem: mån aug 28, 2006 12:36 pm
Inlägg: 827
Ort: Sverige
Hej Anders!

Som du nog lagt märke till så har jag infört en del nya forumavdelningar, bland annat en med rubriken "Praktiska övningar" som står till ditt förfogande :D . Välkommen med de övningar du har i kikaren. Du har god pedagogisk förmåga, så jag litar på att det blir bra.

Jag har nog ingen att rekommendera när det gäller utformningen av din kommande webbsida. Själv har jag med yttersta möda själv knåpat ihop min sida. Hoppas du hittar någon som kan göra ett bra jobb.

Håller med dig om att det viktigaste för forumet är att fler hittar hit och deltar (det är bl.a. därför jag är ute och "fiskar" på Passagens astrologiforum 8) ). Har vi bara lite tålamod så tror jag nog vi ska bli fler med tiden.

Och, ja, jag ska väl också inleda några diskussioner, kanske, som du föreslår. Har legat lite lågt med det för att det inte ska bli för mycket one man show av det hela :? .

Förresten, om du är nyfiken på vad som rör sig i mitt huvud, kolla gärna in min blogg: http://gondolbloggen.blogspot.com/

Har du övervägt ifall en astrologiblogg vore något för dig? En sådan är ju betydligt lättare att komma igång med än en webbsida. Det händer en hel del i den astrologiska bloggosfären: http://astrologybloggers.com/

Vore roligt med fler svenska astrobloggar!

Ha det bra!

Mats i det blå_________________
Det finns en sång i allting
Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Strålande!
InläggPostat: lör mar 07, 2009 3:14 am 

Blev medlem: sön dec 07, 2008 10:16 pm
Inlägg: 84
Hej Mats!

De nya forumavdelningar ser mycket bra ut! Jag ska snart posta min första övning, så får vi se hur det utvecklas. Månen går ju just nu på tom-gång (void-of-course), så jag tänkte att det är bäst att vänta till någon gång efter kl. 14 i morgon då Månen går in i Lejonet och börjar samla på sig signifikans och kraft och rörelse genom kontakt till de andra planeterna.

Jag ska också läsa igenom några av dina artiklar på din blogg så kanske vi kan diskutera de ämnena också. Vi delar ett intresse för de olika visdomstraditionerna och det österländska tänkandet, så jag tror vi kan mötas och förenas även där och inte endast genom astrologisk terminologi.


Med vänlig hälsning,
Anders


Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 


Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
 Sida 1 av 1 [ 7 inlägg ] 


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Hoppa till:  

cron